השקעות בשוק ההון

שוק ההון כולל בתוכו אמנם שורה של תחומים החל בבורסה לניירות ערך, דרך בנקים, וכלה בעסקים וחברות, אך כאשר אנחנו מדברים על השקעות בשוק ההון, אנחנו מתייחסים לתחום צר יותר בתוך השוק. כך למשל, כאשר אנחנו לוקחים הלוואה מהבנק, אנחנו מבצעים פעולה כלשהי בתוך שוק ההון, והיא פעולת אשראי. 

פעולת אשראי זו היא אינה השקעה בשוק ההון. הדרך הפופולארית ביותר לביצוע השקעות בשוק ההון היא באמצעות רכישת מניות של חברות הנסחרות בבורסה לניירות לערך. כאשר אנחנו רוכשים מניה של חברה פלונית אנחנו למעשה משקיעים את כספנו באותה מניה, ומעלים את ערכה של החברה. או אז אנחנו מבצעים פעולה בתוך שוק ההון שנחשבת גם להשקעה בשוק ההון.


מה לגבי השקעה בנדל"ן?

ובכן, השקעה בנדל"ן היא גם סוג של השקעה בשוק ההון, אם כי בצורה עקיפה יותר. כאשר אנחנו רוכשים מגרש ומזמינים קבלן המספק שירותי בניה, ומקימים למעשה מבנה מן היסוד, אנחנו בהכרח משקיעים כספים שרבים מהם מנותבים לשוק ההון. יחד עם זאת, נהוג לראות השקעה בנדל"ן ערוץ נפרד מהשקעות בשוק ההון. כאשר אדם אומר לנו שהוא עוסק בתחום של השקעות בשוק ההון, הוא מתכוון במרבית המקרים לכך שהוא סוחר בניירות ערך. כאשר אדם משקיע בנדל"ן, ייתכן מאוד שכספו מתגלגל בתוך שוק ההון, אך הוא אינו רואה זאת כערוץ השקעה במסגרת שוק ההון, אלא כהשקעה בנדל"ן. נדל"ן הוא גם שוק נפרד משוק ההון בכך שלא תמיד קיים קשר ישיר בין השניים. כך למשל, יכולה הבורסה לסבול מירידות ונפילות שערים בתקופה מסויימת, בעוד שוק הנדל"ן פורח וצומח, וההיפך.


אז הכוונה היא רק להשקעה בניירות ערך?

 אפשר לומר שכן. השקעה בשוק ההון היא השקעה ישירה של הכסף שלנו בניירות ערך כמו מניות, אגרות חוב, אופציות וכדומה. יחד עם זאת, ישנן דרכים עקיפות להשקיע בשוק ההון. כאשר אנחנו מפקידים את כספנו בחסכון בבנק, ייתכן מאוד שהכסף שלנו מושקע בשוק ההון. כאשר אנחנו מבצעים הפרשות לקרן נאמנות, קרן השתלמות, קופת גמל או קרן פנסיה, הכספים שלנו בסופו של דבר מגיעים לשוק ההון, שם הם יכולים לשמש לצורך השקעה בניירות ערך בבורסה, רכישת אג"ח מחברות המנפיקות אותן ומתן אשראי לחברות גדולות ואנשי עסקים מובילים. זאת הסיבה שכאשר שוק ההון סובל מתקופה רעה, נהוג לומר שהמצב הזה פוגע למעשה בכולנו באמצעות קרנות הפנסיה והחסכון שלנו. בעבר, תשלומי הפנסיה שלנו לא היו מושקעים בשוק ההון בצורה אינטנסיבית כפי שהם מושקעים כיום. בעבר, הפנסיה שלנו הייתה מורכבת מההפרשות שלנו ושל המעסיק, והם היו שמורים בערוצים מאוד סולידיים, אך עם ירידת היקף ההפרשות, ועם הפיכת הפנסיה מפנסיה תקציבית לפנסיה הונית, התעורר הצורך להשקיע את הכספים בשוק ההון על מנת שכשנגיע לגיל הפרישה, נוכל לגלות שהכסף שהפרשנו לאורך כל השנים צבר תשואה נאה לאורך השנים, והותיר לנו פנסיה מכובדת לחיות איתה. לפעמים זה גם עובד לצד השני, אך לאורך זמן נהוג לומר שהתשואה היא חיובית.

לקבלת הצעות להשקעה מתאימה

עליך למלא את פרטיך לקבלת הצעה ממספר בתי השקעות שונים

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y