השקעות מניבות

השקעות מניבות הן השקעות שמבצעים רכישה חד פעמית שלהם, והן מניבות תשואה קבועה או משתנה לאורך זמן. כך למשל, אם אנחנו רוכשים דירה ומעמידים אותה להשכרה, הרי שהדירה נקראת נכס מניב, וההשקעה היא השקעה מניבה. 

לצורך הרכישה אנחנו מבצעים השקעה גדולה חד פעמית ובהמשך אליה אנחנו מקבלים בכל חודש הכנסה קבועה בצורת שכר דירה. יצטרכו לעבור מספר שנים עד שנקבל בחזרה את ההשקעה, אך בכל מקרה הנכס הוא שלנו, ותמיד נוכל למכור אותו, כך שכל הכנסה שלנו כתוצאה משכר הדירה היא הכנסה נטו לכיס. השקעות מניבות שונות מהשקעה בבורסה לניירות ערך למשל. בהשקעה בבורסה לניירות ערך אנחנו משקיעים סכום כסף מסויים, כרצוננו, ובכל יום התשואה שלנו משתנה, לפעמים היא יורדת, לפעמים היא עולה ובכל פעם בשיעורים שונים על פי ביצועי המניה בשוק. רווחי הבורסה שלנו הם כמובן נזילים, אבל במרבית המקרים המשקיעים אינם מושכים את הרווחים שלהם בטווחים קצרים, ומשאירים אותם כתוספת להשקעה ההתחלתית שלהם, על מנת שכל שיעור תשואה יניב יותר כסף מבחינה אבסולוטית


למה השקעות מניבות?

המילה מניבות מעוררת קונוטציה של עץ המניב פרי. אנחנו למעשה מבצעים השקעה חד פעמית בשתילת העץ, ומאותו הרגע העץ גדל, צומח, ומניב לנו פרי. אם נחליט שאנחנו רוצים שהעץ יניב יותר פרי, נוכל להשקיע בו יותר, לדשן אותו ולהשקות אותו ביותר מים, ואם נחליט שאנחנו מסתפקים במועט, נוכל להשאיר את העץ שיצמח על פי חוקי הטבע, יהנה ממי הגשם ומאור השמש, ויניב לנו פרי אחת לשנה. כך גם בהשקעות מניבות, אנחנו יכולים לבצע השקעה חד פעמית, שתניב לנו הכנסה בגובה מסויים, ואם נרצה, נוכל להשקיע בנכס, לשדרג אותו, ולייצר תשואה יותר גדולה והכנסות יותר גבוהות.


במה זה שונה מהשקעות אחרות?

 כאמור, לא כל השקעה מתנהגת כמו השקעה מניבה. כאשר אנחנו מדברים על השקעות מניבות, אנחנו בהכרח מדברים על רכישת נכס בסכום גבוה יחסית, כשהתשואה היא קבועה ורציפה, אך בשיעור נמוך יחסית מסך שווי הנכס. לעיתים התשואה יכולה להיות גם גבוהה יחסית לשווי הנכס, אך זה לא כך במרבית המקרים. היתרון הוא שהתשואה היא קבועה ורציפה, והנכס עדיין נשאר בבעלותנו. המימוש של רווחי הנכס אינו פוגם בכושר התשואה שלו. כאשר אנחנו משקיעים בבורסה לניירות ערך, אנחנו לא מחוייבים להשקיע סכומים גבוהים כמו רכישת דירה. אנחנו יכולים לבצע השקעות קטנות וליהנות מהתשואות על הקרן. התשואות האלה לא תמיד חיובית, והן מתבטאות כל פעם בגובה ובשיעור שונים. אין פה הכנסה קבועה שזורמת לחשבון הבנק שלנו מדי חודש. ייתכנו חודשים שבהם לא רק שלא נקבל שום דבר, אלא שנפסיד מהקרן שהשקענו, וייתכנו חודשים שבהם נזכה להכנסה גבוהה משמעותית. בכל מקרה, על אף שהרווח הוא נזיל עבורנו, בהשקעות שאינן מניבות נהוג להשאיר את הרווחים הנצברים עם הקרן, על מנת שהקרן תגדל ועבור כל שיעור תשואה חיובי נוכל לקבל יותר כסף מבחינה אבסולוטית.

לקבלת הצעות להשקעה מתאימה

עליך למלא את פרטיך לקבלת הצעה ממספר בתי השקעות שונים

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y