ביטוח בית משותף

מרבית הציבור גר כיום בבתים משותפים בגלל יוקר הקרקע במדינת ישראל. בתים משותפים מהווים קרקע פוריה לסכסוכי שכנים עקב שטחים משותפים אשר הבעלות עליהם הינה משותפת. כאשר מסכמים את כל שטחי הדירות בבית המשותף, חלקה היחסי של כל דירה מתוך כלל הדירות מהווה אף את החלקה היחסי ברכוש המשותף.

כאשר הדברים מגיעים לביטוח מבנה השטח המשותף לכלל הדירות כגון המעליות, צנרת הבניין המרכזית, חדרי המדרגות המקלט, הגג או הגינה, תיאורטית, במידה ולכל הדירות בבית המשותף יש ביטוח מבנה הכולל ביטוח צד ג' חבות מעבידים הרי כי גם החלק המשותף לכל הדירות בבית המשותף מכוסה תחת אותו ביטוח כביטוח בית משותף ומדובר למעשה בכפל ביטוח, אולם הנחה תיאורתית זו מהווה בעיה כאשר מגיעים למימוש הדברים בפועל.

ביטוח בית משותף – מה כולל הביטוח

ביטוח בית משותף כולל ביטוח מבנה עבור החלקים הציבוריים המשותפים לכל בעלי הדירות בבית המשותף, ביטוח צד ג' עבור נזקים אשר נגרמו בחלקים הציבוריים בבית המשותף וחבות מעבידים אשר מאפשרת מתן פיצוי לעובד אשר נפגע בעת עבודתו בשטחים הציבוריים של הבית המשותף.

ביטוח בית משותף – מה נכלל תחת הגדרת שטחים ציבוריים

כל חלק בבית המשותף אשר אינו בבעלות פרטית של אחת הדירות נכלל במסגרת השטחים הציבוריים של הבית המשותף ועליו נכלל ביטוח בית משותף. בכלל זה ניתן למנות:

  • גג
  • חדרי מדרגות
  • מעליות
  • צנרת מרכזית של הבית המשותף
  • גינה
  • חלקים בחניה הציבוריים
  • מקלט
  • מסדרונות בין הדירות
  • כל חלק אחר אשר אינו בבעלות פרטית של אחת הדירות.

ביטוח בית משותף – איפה מתחילות הבעיות

קיימות שתי בעיות מרכזיות בגינן רצוי לעשות ביטוח בית משותף, כם אם לאחדות מן הדירות קיים ביטוח דירה ומבנה המכסה אף את השטחים הציבוריים בבית המשותף.

כאשר התפוצצה צנרת מרכזית וגרמה לנזק בשטחים הציבוריים, נאמר מעליות וגרם מדרגות, ניתן לבצע גבייה מכל אחד ואחד מן הדיירים על חלקו היחסי בבית המשותף בכדי לכסות על הנזק כולו. לעתים קרובות מגיע הנזק לסכומים גבוהים וחלקו של כל דייר בתשלום עבור הנזק עשוי להגיע לאלפי ועשרות אלפי שקלים. כאשר זהו המצב, גבייה פרטנית מכל הדיירים עלולה ואף גורמת במרבית המקרים דחיית התיקון זמן רב כיוון ויש לבצע את הגביה טרם תיקון הנזק, ועל הגביה להיות שלמה – מכל הדיירים כולם. כאשר רוכש ועד הבית המשותף ביטוח בית משותף, ניתן לתקן את הנזק באופן מיידי אשר לא ישבשב את החיים בבית המשותף יותר מכפי הדרוש לצורך תיקון הנזק.

ביטוח בית משותף – כאשר אין ביטוח מבנה לדירה לחלק מן הדיירים

בעיה שניה נעוצה בכך כי לכ-40% מהדירות בארץ אין כיסוי עבור ביטוח מבנה לדירה כלל, ובפרט אין גם כיסוי עבור הנזק הנגרם לחלקו היחסי של בעל הדירה בבית המשותף. מצבים אלו, אשר אינם נדירים, יוצרים בעיית כיסוי רבה כאשר מדובר מגביה מכל אחד מן הדיירים ויכולים להפטר ברכישת ביטוח בית משותף.

ביטוח בית משותף – דמי ההשתתפות העצמית

בעיה שלישית היא בעיית דמי ההשתתפות העצמית. נניח ונגרם נזק אשר על מנת לתקנו דרושים 15,000 ש"ח מכל אחד מן הדיירים. הדיירים אשר הינם בעלי ביטוח מבנה לדירה פרטי יכולים לתבוע את פוליסת ביטוח דירה שלהם ולשלם רק את דמי ההשתתפות העצמית בעבור הסכום הנדרש. כאשר מדובר על 10 דיירים, מדובר על סכום מצטבר של 5000 ש"ח.

במידה וקיימים נזקים קטנים, של עד 5000 ש"ח, הכיסוי אם כך יבוא רק מכיסם של הדיירים עצמם, וביטוח מבנה לדירה אשר ברשותם לא יכסה עבורו כיוון ודמי ההשתתפות העצמית אשר ידרשו מהם הם בגובה הסכום אותו יידרשו לשלם. כאשר רוכשים ביטוח בית משותף, דמי ההשתתפות העצמית הם על פי הפוליסה – כלומר 500 ש"ח, ואף עבור תיקונים קטנים יחסית ניתן לתבוע את פוליסת ביטוח בית משותף ולזכות בפיצוי עבור התיקון.

לקבלת הצעת ביטוח דירה
מלא את הפרטים הבאים וקבל הצעה אטרקטיבית ללא כל התחייבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*סוג הנכס