ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

דירקטורים ונושאי משרה הם אותם אנשים שבאחריותם להוביל או להיות שותפים להובלה של חברות פרטיות וציבוריות. לעיתים הם מצליחים וזוכים לשבחים. מאידך ישנם מצבים בהם מסיבות שונות נרשמים לרעתם כשלונות. ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה נועד להגן עליהם מפני תביעות שהוגשו נגדם בעקבות החלטות כושלות שגרמו נזקים כספיים לבעלי המניות ו/או נושים אחרים. יש לציין שעיקר התביעות מוגשות בחברות ציבוריות. בעיקר לאור העובדה שישנם בעלי מניות רבים, אינטרסים צולבים ומאבקי שליטה שבהם תביעות מעין אלו משמשות כנשק לאחד או כמה מהצדדים.

המושג דירקטורים מתייחס לחברי מועצת מנהלים של חברה פרטית או ציבורית. יש לציין שבשונה מחברה פרטית בזו הציבורית קיימים כללים קשוחים בדבר הרכב הדירקטוריון כולל מתן ייצוג הולם לציבור המשקיעים. לעומת הדירקטורים, נושאי משרה אלו המנהלים הבכירים של החברה בדרך כלל מנכ"ל וסמנכלי"ם. יש לציין שישנם לא מעט מצבים בעיקר בחברות פרטיות בהם חלק מנושאי המשרה הם גם דירקטורים חברי מועצת המנהלים ובעלי מניות משמעותיים.

 

ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הוא מענה לצורך שהולך וגדל בשנים האחרונות בעקבות סדרת תביעות מצד בעלי מניות ונושים כנגד דירקטורים ונושאי משרה בגין החלטות שגויות שקיבלו ושתוצאותיהן נזקים כספיים לבעלי מניות ו/או גורמים נוספים כגון ספקים, לקוחות ועובדים. עיקר עילות התביעות, הוגשו בעקבות מה שנתפס כרשלנות או הפרת אמונים בתהליך קבלת ההחלטות העסקיות. בשונה מנושא משרה חלק גדול מהדירקטורים הם אנשים המעורבים באופן חלקי בלבד בפעילות השוטפת של החברה בה הם משמשים חברי מועצת המנהלים. לא מעט נשמע הטיעון מצידם על כך שהם לא היו מיודעים עד הסוף לגבי החלטות להן הם היו שותפים ועליהן חתמו. לא רק זאת חלק מהדירקטורים הגיעו לתפקידם על בסיס אישי שהוא לא בהכרח עניני ולוקח בחשבון את כישוריהם המקצועיים. בחלק מהמקרים הם מאפשרים רוב אוטומטי ליו"ר החברה. התביעות שהוגשו נגדם נועדו בין היתר לשנות מצב זה.

לעומת הדירקטורים נושאי המשרה אחראים על ניהולה השוטף של החברה ולהחלטותיהם השפעה עצומה על מצב החברה, ממנהל הכספים שאמור להשקיע בצורה זהירה את כספי החברה הפנויים ו/או לקבל את ההלוואות הנכונות ביותר. דרך מנהל הייצור שאמור לנהל בצורה אופטימלית את רצפת הייצור או מנהל המכירות שאמור לעשות את המקסימום כדי למכור את מוצרי החברה ועד למנכ"ל שאחראי על מכלול ההתנהלות השוטפת של החברה. בדרך כלל כאשר אחד מהם לא מתנהל בצורה נכונה הוא מפוטר, יחד עם זאת ישנם מצבים בהם הוא גם נתבע בעבור הכשלונות. גם כאלו שארעו בעבר הרחוק. על מנת לתת מענה למקרים אלו קיים ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. את פרמית הביטוח משלמת החברה המעסיקה.והוא חלק מחבילת השכר והתנאים הנילווים של הדירקטור או נושא המשרה.

פוליסת הביטוח אמורה לכסות את הנזקים הכספיים בגינם נתבעים הדירקטורים ונושאי המשרה ואת הוצאות המשפט שנלוות להליך התביעה. בדרך כלל נקבע תאריך רטרואקטיבי שממנו פעילה הפוליסה גם אם הופעלה זמן רב אחרי אותו התאריך. הסכום המכסימלי אותו תשלם חברת הביטוח לדירקטורים ונושאי המשרה. הוא זה שסוכם עליו מראש והוא חלק מתנאי פוליסת אחריות דירקטורים ונושאי משרה.

דואג לביטוח שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח דירקטורים ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y