פחות תורים, יותר שירותים: המלצות ועדת גרמן לרפורמות במערכת הבריאות

שירותי הרפואה הפרטיים בבתי החולים יבוטלו, התורים יקוצרו וביטוחי הבריאות יאוחדו – הנה עיקרי ההמלצות של הוועדה לרפורמות במערכת הבריאות בראשות שרת הבריאות, יעל גרמן

שרת הבריאות יעל גרמן וחברי ה"וועדה לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית", פרסמו בחודש יוני 2014 את המלצותיהם לביצוע רפורמות במערכת הבריאות. הוועדה דנה בנושאים שונים הקשורים לשיפור מערכת הבריאות בישראל, כשהבולטים שבהם הם שירותי הרפואה הפרטיים (שר"פ), שירותי בריאות נוספים (שב"ן), ביטוחי בריאות פרטיים דרך חברות הביטוח וסוגיות שונות הקשורות לתיירת המרפא ולשירות רפואי בקהילה.

לאור הבחירות המתקרבות כלל לא בטוח שהמלצות אלו ייכנסו לתוקף. למרות זאת, ואם לבסוף כן יתקבלו המלצות הוועדה, אנו מביאים לכם את עיקרי השינויים הצפויים במערכת הבריאות בישראל:


שירותי בריאות פרטיים בבתי החולים

הוועדה ממליצה לאסור איסור מוחלט על הפעלת שירותי רפואה פרטיים בבתי החולים הציבוריים. בתי החולים היחידים שיורשו להפעיל שירותי רפואה פרטיים יהיו הדסה ושערי צדק בירושלים, שנמצאים בבעלות פרטית. בית החולים הציבוריים צפויים לקבל כמיליארד שקלים בעקבות הרפורמה. כספים אלו ישמשו לטובת קיצור תורים באמצעות הגדלת כמות הניתוחים היומית, הוספת תשתיות, הגדלת מספר האחיות והרופאים המנתחים, בניית חדרי ניתוח ומתן שירותים רפואיים בתי החולים הציבוריים במשך שעות ארוכות יותר. כמו כן, ממליצה הוועדה על הגדלת מספר המיטות בבתי החולים, ועידוד של אשפוזי בית ואשפוזי יום. בנוסף, תפעל הוועדה לצמצם עומסים בחדרי המיון ולמנוע אשפוזים שאינם נחוצים.
 

ביטוח בריאות פרטיים

בכל הקשור לביטוחי בריאות פרטיים, ממליצה הוועדה לחייב את קופות החולים וחברות הביטוח להציע פוליסת ביטוח בריאות אחידה וזהה. הוועדה ממליצה לחלק את ביטוחי הבריאות לשלושה רכיבים: האחד יכלול בחירת מנתח וחוות דעת שנייה, ויהיה אחיד בין כל קופות החולים וחברות הביטוח הפרטיות. הרכיב השני יכלול בדיקות הריון, תרופות מחוץ לסל, טיפולי שיניים, התפתחות הילד ועוד. החלק השלישי יתמקד יותר באיכות חיים ויכלול כיסוי ביטוחי בתחום האסתטיקה, רפואה משלימה, כושר ועוד. במסגרת הרפורמה יוכל כל מבוטח לבחור אילו רכיבים הוא מעוניין לרכוש עבורו ועבור בני משפחתו.
כיום, טרם כניסת הרפורמות לתוקף, מציעים שב"ן למבוטחי קופת החולים לרכוש שירותי בריאות משלימים, שאינם כלולים בביטוח הבריאות הממלכתי: התייעצות עם רופאים מומחים, רפואת שיניים בעלות נמוכה יחסית, טיפולי רפואה משלימה, שירותי רפואה אסתטית, בדיקות הריון, ועוד.
חברות הביטוח מציעות כיום פוליסות ביטוח בריאות פרטי, הנועדות להשלים את השב"ן של קופות החולים, וכוללות כיסוי לתרופות יקרות ותרופות מאריכות חיים, כיסוי לניתוחים בארץ או בחו"ל, אפשרות בחירת מנתח ובית החולים בו יתבצע הניתוח, השתלות, ביטוח סיעודי ועוד.


תיירות מרפא

תחום תיירות המרפא הינו מקור הכנסה לא מבוטל עבור בתי החולים, אולם לא פעם בא על חשבון טיפול בתושבים ישראלים. בהמלצות ועדת גרמן נקבע כי ענף תיירות המרפא ימשיך להתקיים בישראל, אולם תחת תנאים מגבילים וקפדניים: טיפול בתיירים ייאסר כאשר ישנו עומס ותורים ארוכים לתושבים ישראלים; טיפול בתייר רפואי יתאפשר רק בבתי חולים שנערכו לכך מבחינת קיבולת; בתי החולים יחוייבו בהקמת מערכת ממוחשבת שבה ידווחו בזמן אמת למשרד הבריאות על התפוסה במחלקות וזמינות תורים. לפי נתונים אלו יוחלט בכמה תיירים יורשה בית החולים לטפל; הטיפול בתיירים יבוצע בשעות אחר הצהריים, למעט מקרים חריגים; הנהלות בתי החולים יחויבו להבטיח קדימות מוחלטת לחולה הישראלי בנגישות לתשתיות; כל הרווחים יופנו לטובת המטופל הישראלי.


רפואה בקהילה

בין המלצות הוועדה, ניתן למצוא גם התייחסות רבה לנושא שיפור השירות במערכת הבריאות הציבורית ובנושא הרפואה הראשונית והמייעצת בקהילה.
ההמלצות כוללות ביצוע סקרי שביעות רצון ממחלקות בתי החולים, שביעות רצון כללית ממערכת הבריאות וסקרי נגישות למערכת, הכוללים בדיקה של אורך התור, זמני המענה הטלפוני, זמני המתנה בחדרי מיון, ביטולי ניתוחים ותורים, ועוד. בנוסף, ממליצה הוועדה על הגדלת מספר רופאי המשפחה הילדים והנשים; הרחבת זמינות הרופאים היועצים (רופאים מומחים) בפריפריה, ועל חיזוק תשתיות האבחון והטיפול בקהילה.

לקבלת הצעת ביטוח בריאות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית לביטוח בריאות ללא כל התחייבות מצדך

כן לא 

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y