איילון חברה לביטוח

איילון חברה לביטוח נוסדה בשנת 1986 על ידי חברת שלמה רחמני ובניו בע"מ ועל ידי חברת הביטוח "ניו-זילנד". איילון חברה לביטוח שמשרדיה נמצאים בבית איילון ביטוח ברמת גן, מתמחה בין השאר בפוליסות ביטוח מקצועיות בתחומי ההנדסה, רכוש, חבויות וקבלנים ויש לה חמישה סניפים אזוריים המפוזרים ברחבי הארץ.

איילון חברה לביטוח מפעילה מערך של כ- 1,200 סוכנים וסוכנויות והיא פועלת היום בכל ענפי הביטוח הכלליים וגם במוצרים הקשורים לביטוחי פנסיה וקופות גמל. לחברה יש לקוחות רבים של מוסדות וארגונים מקצועיים כגון: ארגון "חבר", חברת דן, חברת אגד, עיריית תל אביב, עיריית חיפה, משרדי מהנדסים ועוד לקוחות רבים.

 

תחומי הפעילות של איילון חברה לביטוח בענפי הביטוח הם: ביטוח רכש חובה ורכוש, ביטוח חיים, ביטוח חבויות של המבוטח בגין נזק שנגרם לצד שלישי, ביטוחי רכוש הכוללים גם ביטוחים הנדסיים ועבודות קבלניות. בנוסף על כך פועלת חברת איילון בתחום ההשקעות והפתרונות הפיננסים.

 

במסגרת ביטוחי הבריאות שלה מציעה איילון חברה לביטוח מגוון רחב של פוליסות ביטוח, אותן יכול הלקוח לבחור על פי הצרכים הספציפיים שלו כגון: ביטוח הגנה מתאונה, ביטוח מרשם זהב, ביטוח פורטה זהב, ביטוח איילון אמבולטורי פלוס, פוליסת בריאות איילון משלים שב"ן וביטוחי בריאות המעניקים כיסויים של רפואה פרטית. באתר החברה ניתן למצוא את הרשימה המלאה של ביטוחי הבריאות שניתן לרכוש.

 

ביטוח רפואי לעובדים זרים הוא ביטוח מיוחד של איילון חברה לביטוח המעניק כיסוי לעובדים זרים בארץ בגין טיפולים רפואיים כגון: רופא מומחה, אשפוז בבית חולים, בדיקות, תרופות וכדומה בהתאם לצו לביטוח רפואי למעסיקים. פוליסת ביטוח זו מעניקה לעובדים הזרים שירותים רפואיים באמצעות סניפי קופת חולים לאומית ללא השתתפות עצמית, כדי לקבל פרטים נוספים על פוליסה ייחודית זו, ניתן ליצור קשר עם מחלקת עובדים זרים באיילון חברה לביטוח.

 

איילון חברה לביטוח משתמשת בניסיון הרב שהיא צברה במהלך השנים בתחום הביטוחים ההנדסיים והיא מציעה לעובדי מגזר זה סדרה ייחודית של פוליסות ביטוח מקצועיות כגון: ביטוחים לקבלנים, ביטוחים למבצעי עבודות הנדסה אזרחית, ביטוח ציוד אלקטרוני וציוד מחשבים, ביטוח שבר מכני.

 

ביטוח תאונות אישיות של איילון חברה לביטוח מעניק פיצוי כספי ו/או כיסוי במקרה של תאונה אישית שיכולה לפגוע בפרנסתו של המבוטח, פוליסת הביטוח מעניקה פיצויים במקרה של אובדן כושר עבודה לתקופה של עד 104 שבועות, פיצוי כספי באם נגרמה נכות חלקית או מלאה למבוטח לתקופה זמנית או לצמיתות וכן סכום ביטוח במקרה של חלילה פטירת המבוטח בתאונה. הסכום יוענק ליורשי המבוטח שנקבעו בפוליסת הביטוח ואם אין הוראה ספציפית, הפיצוי יוענק ליורשיו החוקיים של המבוטח. באתר החברה ניתן לקרוא פרטים נוספים בנוגע לפוליסת ביטוח תאונות אישיות.

 

ביטוח חבויות ואחריות של איילון חברה לביטוח מכסה את המבוטח מפני אפשרות של תביעת צד ג' הקשורה למעשה או מחדל שנעשו על ידי בעל העסק או על ידי עובדיו. ביטוח זה מעניק שקט נפשי בנוגע לאחריות המבוטח הקשורה לפעולותיו העסקיות. פוליסות הביטוח כוללות בין השאר: ביטוח אחריות מקצועית, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח אחריות כלפי צד שלישי, ביטוח אחריות מוצר, ביטוח דירקטורים ונושאי משרה. באתר החברה ניתן לקבל פרטים נוספים על כל פוליסה ופוליסה.

 

 

לקבלת הצעת ביטוח

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית לביטוח ללא כל התחייבות מצדך

כן לא 

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y