ביטוח חיים למשכנתא

רכישת בית או דירה אינה עניין של מה בכך. סכומי הבתים עולים משנה לשנה ואינם בהישג ידם של זוגות צעירים רבים, אך קורת גג הינה אחד מן הצרכים הבסיסיים ביותר אשר יש לזוג הצעיר. ניתן אמנם להמשיך ולדור כשוכרים בבתים אשר אינם של הזוג, אולם משמעות הדבר הינה הוצאה אשר שווה מבחינת סדרי הגודל שלה להוצאה הנלווית להחזר החודשי על הלוואת המשכנתא, ובסופו של יום – עלול הזוג הצעיר למצוא את עצמו נטול קורת גג בסיום חוזה המשכנתא.

זוגות צעירים רבים פונים אל הבנקים למשכנתאות בבקשה ללקיחת הלוואה גדולה – אחוז, לרב ניכר, ממחירו של הכית החדש אותו הם מעוניינים לרכוש. בנק המשכנתאות הינו גוף העוסק במתן הלוואות גדולות ארוכות טווח והינו גוף כלכלי המרוויח מן הריבית על ההלוואה, אולם כאשר מדובר בהלוואות מסדר גודל אשר כזה, שואף בנק ההלוואות להבטיח כי ההלוואה אשר ניתן תוחזר. אחת הדרכים להבטחת החזר ההלוואה הוא חיוב הלווים ברכישת פוליסת ביטוח חיים למשכנתא אשר מבטיחה כי במקרה ובו אחד הלווים נפטר טרם היה בידו להשיב את ההלוואה אל הבנק, ההלוואה תשולם מכספי ביטוח חיים למשכנתא אשר רכש.

ביטוח חיים למשכנתא לעומת ביטוח חיים (ריסק) פרטי

ניתן לרכוש יותר פוליסת ביטוח חיים אחת מבלי להגיע למצב של כפל ביטוחים. במידה והלווים מעוניינים בהבטחת פיצוי כספי אשר ינתן ישירות אליהם במקרה בו אחד הלווים נפטר יש לרכוש בנוסף לביטוח חיים למשכנתא אף ביטוח חיים פרטי אשר יתן מענה לצורך זה.

מטרתו של ביטוח חיים למשכנתא ומטרת ביטוח חיים (ריסק) פרטי שונה. פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מבטיחה כי במקרה פטירת אחד הלווים תוחזר הלוואה המשכנתא לבנק למשכנתאות בידי חברת הביטוח. אמנם, אף הלווה אשר נותר בחיים ומשפחתו של המבוטח נהנים מסידור אשר כזה כיוון ובמקרה פטירה עוברת הדירה אשר קנו מיידית על שמם ושאריו של הנפטר פטורים מהמשך תשלום החזר המשכנתא, אולם  למעט הקלה על הנטל הכספי בדרך עקיפה זו, פוליסת ביטוח חיים למשכנתא אינה מבטיחה פיצוי כספי ישיר לשארים למטרות קיום ואחרות.

בניגוד לפוליסת ביטוח חיים למשכנתא, מטרתה של פוליסת ביטוח חיים (ריסק) פרטית הינה לוודא כי במידה והמבוטח נפטר יזכו שאריו בפיצוי כספי.

ביטוח חיים למשכנתא – מסלולים וגובה הכיסוי

לא רק זוגות צעירים פונים לבנק המשכנתאות בבקשה ללקיחת הלוואת משכנתא, גם פרטים בודדים פונים בבקשה אשר כזו ומשום כך ניתן לרכוש ביטוח חיים למשכנתא בהתאם: מסלול ביטוח חיים למשכנתא למבוטח בודד בו הבנק יזכה בהחזר ההלוואה מחברת הביטוח במקרה של מות המבוטח ומסלול ביטוח חיים למשכנתא הדדי בו הבנק יזכה בהחזר ההלוואה מחברת הביטוח במות אחד מבני הזוג המבוטחים.

גובה הכיסוי בפוליסת ביטוח חיים למשכנתא הוא כגובה הלוואת המשכנתא, כיוון ומטרת ביטוח חיים למשכנתא הוא החזר ההלוואה לבנק המשכנתאות. ככל שעובר הזמן ותשלום החזר ההלוואה מתקדם כך יתרת התשלום קטנה ואיתה אף גובה הכיסוי הביטוחי.

גובה דמי הפרמיה הביטוחית נקבעים הן על פי מצבו הבריאותי של המבוטח או המבוטחים, גילם, והן על ידי גובה הכיסוי הנדרש, בהתאם להלוואת המשכנתא אשר נלקחה והחלק היחסי אשר כבר הוחזר. ככל שעובר הזמן אמנם גובה הכיסוי קטן, אך הסיכון למוות עולה יחד עם גילאי המבוטחים.

ניתן לקבוע מסלולים שונים של פוליסת ביטוח חיים למשכנתא – פרמיה קבועה אשר אינה תלויה בגילו של המבוטח או פרמיה משתנה אשר גובהה עולה יחד עם גילו של המבוטח. במסלול הראשון הפרמיה ההתחלתית תהיה גבוהה מן הפרמיה ההתחלתית במסלול השני אולם תשאר קבועה לאורך כל תקופת הביטוח.

 

לקבלת הצעת ביטוח משכנתא

מלא את פרטיך ותוכל לקבל הצעת ביטוח משכנתא בהקדם וללא כל התחייבות מצידך
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*סכום המשכנתא
*שנים להחזר