הלוואות ליבואנים

סוג הלוואות זה ניתן ליבואנים ומיועד לסייע ברכישת מוצרי צריכה או חומרי גלם. ההלוואה הניתנת לצרכן מסוג זה ניתנת כגישור לפרק הזמן בין רכישת המוצרים ועד לקבלת התמורה ממכירתם. ההלוואות נבדלות זו מזו בתקופת ההחזר, מטבע העסקה וגובה הריבית.
מטבע המימון – את האשראי אשר מוענק ללווה, ניתן להעמיד את בשקלים או במטבע חוץ. המטבע נקבע ע"י היבואן או היצואן בהתאם לאופי העסקה, תקופת המימון, שיעורי הריבית הקיימים במשק והמצוטטים עבור המטבעות השונים, מועד קבלת תמורת המכירה/הסחורה ומטבע התמורה.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד