ניכיון שטרות ע"י היצואן

בפני היצואן הישראלי עומדת האפשרות למכירת שטרות והתחייבויות עתידיות שיקבל ממוסד פיננסי כדוגמת בנק או מיבואן בחו"ל לבנק בארץ, בתמורה לייצוא טובין. הניכיון מתבצע ללא זכות החזרה או עם זכות החזרה בהתאם לסוג ההתחייבות המנוכה ע"י הבנק.
היתרון המרכזי ליצואן בעקבות ביצוע הניכיון הינו שיפור מידי בתזרים המזומנים, זאת מאחר והיצואן מקבל תמורה מיידית בעת ביצוע הניכיון לעסקה שביצע ובה נתן אשראי ספקים ולמעשה באמצעות הלוואה זו אין היצואן צריך להמתין לזמן הפירעון העתידי; הבנק הינו הגוף שלוקח על עצמו את הסיכונים הכרוכים בביצוע התשלום, כדוגמת סיכונים מדיניים ובנקאיים.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד