ריבית נומינלית / ריאלית / אפקטיבית

ריבית נומינלית הינה הריבית המופיעה במסמכי מתן ההלוואה או חוזה ההלוואה כאשר בה לא ניתנת שום התחשבות להיטלים נלווים ו/או מועדי חיובי הריבית על לקיחת ההלוואה.
הריבית הריאלית הינה הריבית הנומינלית המותאמת לשינוי האינפלציה (או מדד אחר מוסכם), דהיינו היא הפער בין שער הריבית הנומינלית לבין שיעור האינפלציה. ההבדל המרכזי בינה לבין הריבית האפקטיבית הוא שריבית זו משתנה בהתאם לגורם חיצוני (כגון האינפלציה) שאיננו בשליטת הצדדים להלוואה, בניגוד לריבית האפקטיבית שיש לצדדים שליטה עליה.
מכיוון שריבית זו תלויה בגורם חיצוני שאיננו ידוע במועד מתן ההלוואה, נהוג להשתמש באומדן למדד זה (שיעור האינפלציה הצפויה) ולבצע התאמות בתשלומי ההחזרים מעת לעת. הגורם החיצוני הוא בדרך כלל שיעור האינפלציה במשק, אך יכול להיות גם מדד אחר, כגון: מדד תשומות הבנייה או שער מטבע חוץ מסוים.
ריבית מתואמת או אפקטיבית הינה הריבית המשולמת על הלוואה בפועל תוך שקלול מועדי חיוב הריבית על ההלוואה והיטלים נוספים נלווים כגון: עמלות ותשלומים אחרים.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד