ריבית הלוואה

"מחיר הכסף"; מונח בתורת הכלכלה שפירושו סכום כסף נוסף המשולם למלווה על ידי הלווה תמורת הזכות שנותן המלווה ללווה להשתמש בסכום הכסף הנלווה למשך כל תקופת ההלוואה.
המלווה מקבל מן הלווה את סכום ההלוואה בנוסף לריבית או "מחיר הכסף".
הריבית לרוב מוגדרת כאחוז מתוך הקרן (סכום ההלוואה שנלקחה) לפרק זמן נתון; לצורך דוגמא, עבור הלוואה של 100 ₪ לתקופה של חודש ובריבית חודשית של 1.4%, יצטרך הלווה להחזיר בסוף החודש 101.4 ₪; סכום זה כמובן איננו כולל תשלומי עלמות והפרשים שונים.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד