שוק אפור

ה"שוק האפור" הוא מונח אשר מגדיר את המסגרת אשר נמצאת מחוץ למערכת הבנקאית, הפיננסית הממוסדת, אשר מעניקה הלוואות ללקוחות ולצרכנים פרטיים ועסקיים.
הלוואות בשוק האפור נפוצות בעיקר בקרב לקוחות אשר ניצלו את מסגרת האשראי הבנקאית שלהם עד תום או לחילופין כאלו שאין ביכולתם להעמיד מספיק ערבויות ו/או בטחונות אותם דורשים המוסדות הפיננסיים הממוסדים אשר מעניקים הלוואות.
בעקבות פעילות הגופים בשוק האפור, חוקק בישראל ה"חוק להסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות", התשנ"ג, 1993.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד