לוח סילוקין

טבלה המציגה את השלבים של החזר ההלוואה בתשלומים. הטבלה נגזרת הן מסכום ההלוואה והן מהריבית וסכומי ההחזר נקבעים כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית. לרוב מחולק כל החזר תשלום לשני מרכיבים עיקריים; האחד הוא ההחזר על חשבון הקרן והשני הריבית על יתרת הקרן.
ישנם שני סוגי הסכמים לפירעון ההלוואה:

1.      לוח סילוקין בהחזר קבוע על חשבון הקרן: הלווה מחזיר תחת כל החזר חלק קבוע מן הקרן בתוספת הריבית התקופתית.

2.      לוח שפיצר: הפירעון מחושב מראש כך שההחזר התקופתי יהיה אחיד בכל אחד משלבי ההחזר.

לוח הסילוקין הכללי, כולל את הסכומים שיש להחזיר בכל תקופה עפ"י תאריכים ידועים מראש, המורכבים ממרכיב הקרן ומרכיב הריבית בכל תשלום, בנוסף מופיע בלוח יתרת הקרן שנותרה לתשלום. כאשר ההלוואה מוצמדת למדד מסוים לדוגמא: מדד הבנייה, מעדכנים באופן רציף את סכומי התשלומים בהתאם לשינוי במדד הבנייה ובהתאמה.

לקבלת הלוואה
מלא את פרטיך וקבל הצעת הלוואה בהקדם, ללא כל התחיבות מצדך
*שם מלא
*טלפון
*סוג ההלוואה

*גובה ההלוואה
*גיל
*כרטיס אשראי
*בעל חשבון בנק
*הגבלים ואכ"מ
*עובד