היוון

היוון הוא תשלום חד פעמי אותו מבצעים למינהל מקרקעי ישראל עבור הזכות לחכור נכס או קרקע בהתאם לשימוש המאושר. את התשלום משלמים מידי שנה מראש בהתאם לתקופת החכירה, עלות דמי החכירה ובהתאם לריבית ניכיון עליה הוחלט. כך נשארות הקרקעות או הנכסים בבעלות מינהל מקרקעי ישראל והבעלות עליהם אינה עוברת לידיים אחרות.

איך מתבצע החישוב

מינהל מקרקעי ישראל מעדיף לקבל דמי היוון מראש ולא להתעסק מידי שנה בגביית כספים מחכירה. לכן מידי כמה שנים יוצא המינהל במבצעים שונים ומסב את דמי החכירה לחכירה מהוונת בה ניתן לקבל זכות בעלות. בעבר גבה המינהל דמי חכירה ראשונים בגובה של 40-80% מיתרת הקרקע ומוסיף דמי חכירה שנתיים בגובה של 5%. עם השנים ומדיניותו החדשה של המינהל השתנו הכללים וכיום החישוב מתבצע באופן שונה. חוכרים שהוכר כי שילמו או קיבלו דמי חכירה בגובה 80% ישלמו דמי היוון בגובה חצי אחוז מערך הקרקע. חוכרים שמוכרות להם זכויות בגובה שבין 41-79% ישלמו לפי מכסת דמי חכירה בגובה של אחוז אחד ואילו חוכרים שהוכרה להם זכות חכירה בגובה עד 40% ישלמו 2%.

יתרונות בביצוע חוזה מכירה מהוון

המינהל הציע בשנים האחרונות מסלולים להשלמת חוזה מכירה מהוון ומי שהצטרף נהנה מהפסקת תשלומים דמי חכירה שנתיים ופטור מדמי הסכמה כאשר מעבירים זכויות. באמצעות מחשבון ניתן לחשב מהם התשלומים הנדרשים. יש הבדל בין מקרקעין לייעוד מגורים לבין מקרקעין לייעוד שאינו מגורים כמו בתי עסק, משרדים, מפעלים ומלונות.

כאשר בוחר חוכר במסלול שנועד להוון את הנכס הוא מקבל בעלות מלאה על הנכס וכל ההתעסקות בדמי חכירה ובריצות למינהל מידי שנה נחסך ממנו. כך הוא יכול גם למכור את הנכס שעובר להיות בבעלותו המלאה בהתאם לרפורמה שמינהל מקרקעי ישראל מתכנן לבצע וליהנות מכל היתרונות הגלומים בכך.

מי שלא מהוון את הקרקע ישלם יותר

בהתאם לרפורמות של מינהל מקרקעי ישראל מי שלא מצטרף למסלולי היוון שונים אותם המינהל מציע יתחיל לשלם דמי חכירה גדולים יותר וכך מי שלא מהוון את הנכס עד 2008 משלם  כיום דמי חכירה של 1% מערך המקרקעין. מי שאינו מצליח לגייס את הכסף ולעבור למסלול היוון אותו מציע מינהל מקרקעי ישראל יכול להקפיא את התשלום עד להעברת הבעלות בנכס. חוכרים במגזר העירוני נהנו ממסלולים משופרים לעומת חוכרים במגזר החקלאי מכיוון שבמגזר העירוני ניתנה אפשרות לחוכרים להוון את החכירה בתשלום בשיעור של 3.75% בעוד שחוכרים במגזר החקלאי נאלצים לעמוד בתנאים מחמירים ולהוון את דמי החכירה בשיעור של 4.8%. הקריטריונים בהם נאלצים לעמוד חוכרים מהמגזר החקלאי הם קרקע המוחכרת למטרת מגורים, קרקע אשר מוכרת ליחידת מגורים אחת עליה, השטח העומד בקריטריונים הוא עד דונם אחד, החוכר מוכר כמי ששילם דמי חכירה הנעים בין 40-80% והמינהל יכול לגבות דמי היתר במקרה בו מתגלה תוספת בניה או שנעשה שינוי בייעוד נושא החכירה או שנעשה ניצול אחר במקרקעין.

 

לקבלת הצעת משכנתא מתאימה
אנחנו נדאג שפרטייך יעברו בצורה חסויה אל נציג מקצועי, אשר ייתן לך שיחת ייעוץ ויענה על שאלותייך בחינם!
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*איזור מגורים
*הסכום המבוקש