פרצלציה

פרצלציה היא חלוקה מחדש של שטח מקרקעין למספר מגרשים קטנים כך שלאחר החלוקה אפשר לרשום אותם בטאבו. ישנו גם הליך הפוך בו מאחדים מספר מגרשים קטנים לשטח גדול ובהתאם לתוכנית המתאר המקומית ניתן לפתח אותו. במקרים רבים מבצעים מדידה וחלוקה מחדש של השטח כאשר יש לקרקע מסוימת מספר בעלים רשומים ולכן ניתן לבנות רק בית אחד. באמצעות חלוקה מחדש ניתן לבנות יותר בתי מגורים על הקרקע ולחלק באופן צודק את הקרקע בין הבעלים הרשומים. לעתים מבצעים פרצלציה במסגרת של תוכנית מתאר חדשה ברשות מקומית וכך יכלה הרשות המקומית לנצל את הקרקע לבנייה של מוסדות לצורכי הציבור.

שלבי ביצוע

על מנת לבצע חלוקה מחדש של מקרקעין יש לאשר תוכנית מפורטת או שרטוט מקדים בוועדה המחוזית או בוועדה המקומית לתכנון ולבניה. יש לבצע הכנת תוכנית חלוקה או שרטוט לצורכי רישום בהתאם לתוכנית המפורטת ולהחתים עליה מודד מוסמך. הוועדה המחוזית או המקומית מאשרת את התוכנית לאחר בחינת התוכנית ובדיקת האישורים ואשרת לה תוקף לשנה. את התוכנית המאושרת מגישים לרישום במרכז למיפוי ישראל ויש לקבל אישור "כשירה לרישום" התקף לחמש שנים. אז יש לפתוח תיק פרפלציה ולהגיש אותו יחד עם כל המסמכים המאושרים וחתימת בעלי הקרקע ללשכת רישום המקרקעין. הלשכה רושמת את התיק וקולטת אותו. עם סיום התהליך הביורוקרטי מקבלת כל חלקה מספר גוש ומספר חלקה וניתן להפיק נוסח רישום עם פירוט הזכויות, שעבודים והערות. כאשר פותחים תיק פרפלציה במינהל מקרקעי ישראל יש להגיש את כל האישורים המאושרים בוועדות השונות ואת המסמך המאושר ככשירה לרישום. כמו כן יש להמציא מסמכים המפרטים את תיאור הקרקע, שטרות איחוד וחלוקה בהתאם למספר הבעלים של הקרקע והודעות רישום שיש על הקרקע ולפי כל בעלי הקרקע.

עלות התהליך

ביצוע פרפלציה הוא תהליך ארוך ומורכב ויש בו מרכיבים רבים ומשתנים לכן אין מחיר קבוע לכל תיק. יש לעבור בין ועדות שונות, לפתוח תיק במינהל מקרקעי ישראל, לעבור דרך משרדי ממשלה שונים וגם שטח הקרקע משתנה בין תיק לתיק והעלות מותאמת בהתאם למיקום, לחלוקה ועוד. עורכי דין המתמחים במקרקעין יכולים להעריך את עלות התהליך אך לא להתחייב. אנשי מינהל מקרקעי ישראל ופקידי משרד השיכון המתמחים בעניינים אלה יכולים אף הם לאמוד את עלות התיק אך לא להתחייב לסך כל התשלומים והעלויות הכרוכות בכך. לעתים יש להוסיף לאומדן עלויות יועצים ומודדים מוסמכים שידרשו לביצוע ההליך.

רכישת קרקע או דירה מקבלן

כאשר רוכשים קרקע או דירה מחברה קבלנית יש לבדוק מהן ההתייחסויות בכתב לגבי נושא הרישום. כאשר מדובר בקרקע השייכת למינהל יהיה זה מתפקידה של החברה הקבלנית לעשות את כל תהליכי הרישום הנדרשים וכך הרוכשים יכולים לבצע רישום זכויות. יש מקרים בהם משרד השיכון מבצע את הבניה במסגרת מדיניות שיכון ובינוי ואז משרד השיכון יבצע את התהליך בעוד החברה הקבלנית תרשום את הבית המשותף.

 

לקבלת הצעת משכנתא מתאימה
אנחנו נדאג שפרטייך יעברו בצורה חסויה אל נציג מקצועי, אשר ייתן לך שיחת ייעוץ ויענה על שאלותייך בחינם!
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*איזור מגורים
*הסכום המבוקש