רשם המשכונות

 במשרד המשפטים יש את מחלקת רשות התאגידים, ברשות זו יושב רשם המשכונות אשר אחראי על הפעלת מאגר מידע על משכונות אשר נרשמים על פי דין. משכון הוא מקרה בו משעבדים נכס כערובה לחיוב, לדוגמה שעבוד דירה חדשה כנגד לקיחת משכנתא. חוק המשכון נחקק כבר בשנת 1967, אך רק בשנת 1994 הוסדר מעמד הרשם וכך נוסדה מערכת של רישום משכונות ממשלתית ויצירת מאגר מידע ארצי ממוחשב. משנת 2007 ניתן שירות חדש על ידי רשות התאגידים והציבור יכול לקבל מידע מקוון לגבי שעבוד על נכסים. בדיקה זו חשובה ביותר לפני קניית נכס או רכב והגנה על כספו של הרוכש שלא ירד לטמיון.

איך השירות עובד

רשם המשכונות מפעיל 5 סניפים מרכזיים בערין באר שבע, חיפה, תל אביב, ירושלים ונצרת. על מנת לרשום נכס באחד הסניפים יש להגיע פיסית לסניף, לשלם אגרה ולמלא טפסים מתאימים. משנת 2007 מפעילה רשות התאגידים שירות מקוון הפועל 24 שעות וכך לא חייבים להגיע לאחד מסניפי הרשם על מנת לבצע בדיקה, עיון או עדכון שעבוד על נכס ולנכסים משנים שלפני 1994 ניתן למלא טופס ותוך מספר ימים לקבל תשובה בפקס. הבדיקה כרוכה בעלות כספית אותה ניתן לשלם דרך האתר. מי שמגיע לסניף הרשם ישלם יותר עבור עיון ברישום המקרקעין ובדיקת שעבוד על נכס. הבדיקה נעשית על נכסים עליהן נרשמו משכונות החל מחודש אפריל 1994 עת הוסדרה המערכת אך ניתן לבצע בדיקה פיסית במשרדי הרשם.

למי מיועד השירות         

רשם המשכונות מפעיל את שירותיו על מנת להסדיר את נושא השעבודים והמשכונות על נכסים. כאשר עומדים לקנות לדוגמה רכב יד שניה חשוב לבדוק האם יש על הרכב שעבוד. במידה ולא בודקים ורוכשים את הרכב עליו יש שעבוד עלול הקונה למצוא עצמו במצב בו בנק או גורם אחר יכול לקחת ממנו את הרכב וכספו ירד לטמיון. במידה והקונה מבצע בדיקה הוא יוכל להימנע מקניית נכס בעייתי או להסדיר את מעמד הנכס כמתחיב על פי חוק. במקרה ולא נמצא בבדיקה כי קיים משכון על הרכב לא יוכל לבוא בנק או גורם אחר ולטעון כי הנכס משועבד אליו ולקחת אותו מהקונה. השירות נועד גם להסדיר את זכות הקניין של הגורם המשעבד וכך בנק או גורם אחר יכול להבטיח את זכותו על הנכס ולממש את הנכס המידה ולווה לא עומד התחייבותיו לפירעון הלוואה.

חובת רישום

מטרת הרישום אצל רשם המשכונות היא להבטיח מסחר תקין ולהעניק הגנה על כספו ועל האינטרס של גורם צד ג' המעוניין ברכישת נכס כלשהו כך שלא יקיים עסקה בנכס אשר משועבד המשמש בטוחה לגורם אחר. רישום השעבוד היא זכות קניינית שנועדה להגביל את הסחירות בנכס ובכך להבטיח את כספו של הנושה. אי עמידה של בעל הנכס בתשלומיו ופרעון התחייבויותיו עלולה להביא למימוש הנכס. 

 

לקבלת הצעת משכנתא מתאימה
אנחנו נדאג שפרטייך יעברו בצורה חסויה אל נציג מקצועי, אשר ייתן לך שיחת ייעוץ ויענה על שאלותייך בחינם!
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*איזור מגורים
*הסכום המבוקש