החזר משכנתא

מסלול החזר משכנתא הנבחר באופן מושכל ובסיוע הראוי משפיע על כל אורח חיי הלווה. באמצעות בחירה נכונה של מסלול החזר משכנתא  מתאים לצרכיו, יוכל הלווה לנהל חיים שפויים בשקלול הוצאות משתנות אחרות כגון הוצאות על ילדים, נסיעות וטיולים, מזון והוצאות על בילויים שונים וכדו'. 

למעשה, חישוב של החזר משכנתא  נכון צריך לכלול את יכולת ההחזר שלנו נכון להיום, אך גם לחזות בדיוק האופטימאלי האפשרי את יכולת ההחזר העתידית, בעוד כשנה, שנתיים, 5 או 10 שנים. נתונים רבים נכנסים בשקלול יכולת ההחזר שלנו כגון מצב משפחתי, גילנו, מספר ילדים, גובה הכנסות ונתונים רבים נוספים. ישנם מסלולים נרחבים ורבים המוצעים ללוקחי המשכנתאות, וכל אחד מהם מתאים לאופי שונה. שיטת ההחזר נקבעת על פי לוחות סילוקין שונים. כלומר, סילוק המשכנתא בהתאם לשיטות שונות, שיפורטו במאמר הבא. 

שיטת שפיצר

לפי שיטה זו ההחזר הינו קבוע, כאשר נוספים לו משתנים כגון ריבית והצמדה לכל חודש, ומועד התשלומים נקבע מראש. ההחזר על הקרן עצמה זהה ומאפשר תכנון נכון של הוצאות-הכנסות לטווח ארוך. שיטה זו נפוצה מאד, אך נעדרת ביכולת גמישות ויש לשקול שינויים בגובה הריבית לאורך השנים. השיטה מתאימה למשפחות עם ילדים אשר להן הוצאות גבוהות באופן יחסי, להן מוצע מסלול החזר משכנתא על פי לוח שפיצר, המחלק את תשלום המשכנתא לתשלומים שווים לאורך כל תקופת ההחזר, כאשר הנתון המשתנה היחידי המסלול זה הינו הריבית. באם הריבית אינה צמודה למדד המחירים לצרכן, גם אז השינויים בה אינם גדולים.

שיטת החזר קרן שווה 

אף על פי ששיטה זו מחולקת להחזרי הקרן והריבית בנפרד, בדומה לשיטת שפיצר, השוני העיקר שבה נובע מירידה בגובה ההחזרים עם השנים. הריבית אינה יורדת בוודאות עם הזמן, אך סכום הריבית יורד מדי חודש  בחודשו, כיוון שהוא צמוד לגובה הקרן ההולכת וקטנה עם הזמן. כך, למעשה, כל החזר מותיר יותר כסף פנוי להוצאות אחרות. מסלול זה של החזר משכנתא מתאים בעיקר לזוגות צעירים שהרי בתחילתו ההחזר עומד על סכום גבוה ובטווח הארוך יותר- הולך ויורד. זוגות רבים בוחרים במסלול זה שכן ההוצאות בשנים הראשונות, לפני הבאת ילדים, הינן נמוכות יחסית ומאפשרות החזר גבוה יותר.

החזר בלון – גרייס

שיטה נפוצה פחות היא שיטת החזר משכנתא  בלון גרייס. על פי שיטה זו, מקבל הלווה את הקרן לצרכיו ומחזיר את ההלוואה בתחילת או בתום תקופת המשכנתא, כאשר במהלך תקופת ההחזר, התשלומים החודשיים הינם עבור הריבית על המשכנתא בלבד. המסלול מתאים להלוואות גישור שונות בהם נדרש כסף לצורך מיידי. מסלול זה מתאים למי שבבעלותו דירה והוא מעוניין למוכרה תמורת רכישת דירה אחרת, או לכל צורך בסכום כסף גדול יחסית באופן זמני בלבד.

שיטה נוספת להחזר משכנתא היא הקפאת המשכנתא. בשיטה זו, הבנק מאפשר לעצור את התשלומים על המשכנתא באופן זמני ולתקופה מוגבלת המוגדרת מראש, עקב צרכים שונים או שינויים בחיי הלווה. המשכנתא עצמה מורכבת ממספר גורמים: הקרן, הריבית, והצמדות. הקרן הינה סכום ההלוואה עצמו, ריבית היא עלות המשכנתא המבטחת את הבנק על החזרי הלווים וההצמדות הינן התוספת לתשלומים המתקבלת בהתאם לשיטת המשכנתא עצמה.

לקבלת הצעת משכנתא מתאימה
אנחנו נדאג שפרטייך יעברו בצורה חסויה אל נציג מקצועי, אשר ייתן לך שיחת ייעוץ ויענה על שאלותייך בחינם!
*שם מלא
*טלפון
*דוא"ל
*איזור מגורים
*הסכום המבוקש