עמיתים קרנות פנסיה 

שנים רבות חל מאבק בין משרד האוצר להסתדרות העובדים בנושא קרנות הפנסיה והחיסכון הפנסיוני. בתחילת שנות ה- 90 נקלעו שמונה קרנות פנסיה למשבר אקטוארי חריף ולכן החליטה המדינה לבצע רפורמה מקיפה בענף תוך סגירת קרנות הפנסיה הוותיקות מהצטרפות לחברים חדשים ופתיחת הענף לתחרות. לאחר מאבקים עיקשים בין האוצר להסתדרות בכל שנות ה- 90 הצליחה המדינה במהלך חריף נגד ההסתדרות להלאים שמונה קרנות פנסיה ותיקות והן: מבטחים, קרן נתיב, מקפת, קרן הגמלאות המרכזית (קג"מ), קרן פועלי בניין, קרן פועלים חקלאיים, קרן הגמלאות של אגד וקופת הפנסיה לעובדי הדסה. לאחר הלאמת הקרנות הגרעוניות מינתה המדינה את חברת עמיתים כגוף מנהל מיוחד מטעמה. 

עמיתים מהווה את אחד מגופי ההשקעה המוסדיים הגדולים במשק, ומשרת למעלה מ- 200,000 גמלאים, 10,000 מעסיקים וכ- 145,000 מבוטחים. עמיתים מנהל נכסים בהיקף של כ- 160 מיליארד שקל (בארץ ובחו"ל) ותיק הנכסים מורכב מ- 50% אגרות חוב הצפויות להגיע לפרעון בשנים הקרובות ו- 50% באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני, מניות (עד 10% מהנכסים) ואפיקי השקעות נוספים.

גוף מאוחד מנהל

רק בשנת 2003 הצליח משרד האוצר לנצח במלחמתו ארוכת השנים עם ההסתדרות וכפה פתרון לקרנות הפנסיה הוותיקות הגרעוניות בדמות הלאמת הקרנות באמצעות תיקון חוק הנקרא: "קרנות פנסיה ותיקות- מינוי מנהל מיוחד, תוכנית הבראה וסיוע ממשלתי". המדינה התחייבה להזרים חבילת סיוע בהיקף כספי של כ- 78 מיליארד שקל בפריסה ארוכת שנים וכהשלמה לסיוע הכספי בוצעו צעדים נוספים כדי להביא להבראת קרנות הפנסיה הוותיקות והלא מאוזנות. חברת עמיתים מונתה כגוף המאוחד שתפקידו לנהל את הקרנות שבהסדר תוך שמירה על קיומה העצמאי של קרן אך נקבע תקנון אחיד שוויוני לכל עמיתי הקרנות ובוטלו השינויים שאפיינו כל קרן וקרן בגלל קבוצות העמיתים שהשתתפו באותה קרן, הועלו דמי הניהול, הועלה שיעור דמי התגמולים, נקבי מנגנון איזון אקטוארי חדש בדומה לזה הנהוג בקרנות הפנסיה החדשות, והופסקה הנפקת אג"ח המיועדות לקרנות. כמו כן לווה המהלך בהעלאת גיל הפרישה ועמיתים הוגבלה במדיניות ההשקעות באפיקים שונים כמו מניות- עד 10% מנכסי הקופה, והגבלה על השקעות  בחו"ל.


 

יתרונות וחסרונות

קרנות הפנסיה הוותיקות עברו תהליך הבראה ונאסרה הצטרפות עובדים לקרנות אלה. עמיתי הקרנות זכו לשמירה על זכויותיהם הפנסיוניות והמדינה מעניקה סיוע וערבות להבטחת תשלומי הגמלאות. אמנם תגמולי קצבאות הזיקנה פחתו והתגמולים מעודכנים רק אחת לשנה בהתאם לשינויים במדד אך המבוטחים זוכים למימוש זכויותיהם הפנסיוניות ולניהול שקוף ותקין של הכספים אותם צברו בקרנות. עמיתים מוגבלת במדיניות ההשקעות מתוך דאגה להבטחת הנכסים הצבורים בקרנות אך החברה מצליחה להראות תשואות חיוביות לאורך זמן ומנהלי ההשקעות פועלים מתוך לקיחת רמות סיכון נמוכות. עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות אינם זכאים להעביר את הכספים הצבורים לזכותם לקרנות הפנסיה החדשות וכך נפגמות מעט זכויותיהם לעומת מבוטחים בקרנות פנסיה חדשות. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y