פנסיה לעוזרת בית

ישראלים רבים נוהגים להעסיק עוזרת בית בגלל סדר היום הלחוץ ושעות העבודה הרבות. לאחר שנים ארוכות בהן לא הוסדר נושא עוזרות הבית בישראל היטיב הביטוח הלאומי להבין כי עליו להסדיר את מעמד עוזרות הבית ולדאוג כי המעסיקים יפרישו לטובתן כספים לפנסיה. לפני כארבע שנים חוקק חוק המחייב להפריש פנסיה לעוזרת בית ומי שנתפס בהעסקת עוזרת בית ללא הפרשה לביטוח פנסיוני מסתכן בתביעה וקנס. החוק למעשה נועד להסדיר גם נושא הפנסיה לעוזרות הבית ולהבטיח את עתידן גם במקרה של תאונת עבודה אך גם להבטיח את המעסיק כדי שלא יהיה חשוף לתביעות מצד עוזרת הבית או שאריה.

פרטים לגבי החוק

כל אדם בישראל המעסיק עוזרת בית חייב לפתוח עבורה קרן פנסיה ולדאוג להפרשת כספים באופן מסודר ועקבי. המעסיק חייב להפריש כספים גם אם העוזרת עובדת בביתו רק פעם בשבוע או מספר שעות שבועיות בלבד וגם אם מופרשים עבורה כספים לפנסיה ממקומות עבודה אחרים. בהתאם לחוק יש להפריש לקרן פנסיה עבור עוזרת מעל גיל 20 ובמידה ומדובר בגבר מעל גיל 21 לאחר רצף של 6 חודשי עבודה. התשלום לקרן הפנסיה הייעודית כולל כיסוי ביטוחי עבור אובדן כושר עבודה, פיצויי פיטורין וכיסוי ביטוחי לטובת שארי משפחה של העוזרת. עוזרת הבית אינה יכולה להתחייב בכתב ולוותר מרצונה על ההפרשה לפנסיה. מעבר להפרשת הכספים לביטוח הפנסיוני חייב המעסיק לדאוג לתשלום דמי ביטוח לאומי וסכום ההפרשה החודשי מותאם לשכר העוזרת. שיעור ההפרשה לביטוח פנסיוני עומד על 10% והמעסיק רשאי לנכות משכר העוזרת שליש מהסכום. בהתאם למדרגות החוק הרי החל משנת 2013 יעמוד סכום ההפרשה החודשית לביטוח הפנסיוני על 15% ומשנת 2014 גובה ההפרשה יעמוד על 17.5%.

זכותה של עוזרת הבית לבחור להיכן להפריש את הכספים אך במידה והעוזרת אינה מודיעה למעסיק להיכן להפריש כספים יכול המעסיק לבחור עבורה קרן פנסיה בהתאם לבחירתו. מעסיק יכול לרכוש ביטוח פנסיוני דרך מספר קרנות שזכו במכרז אותו ערכה הסתדרות העובדים.

רכישת ביטוח פנסיוני באינטרנט

ביטוח פנסיוני עבור עוזרת הבית ניתן לרכוש בקלות דרך האינטרנט. רוב הקרנות שזכו במכרז של הסתדרות העובדים מפעילות אתר שנועד להקל על המעסיק להצטרף לקרן ובאמצעות הצטרפות יכול המעסיק לחשב בקלות את אחוז ההפרשה החודשי לביטוח הפנסיוני ואף לבצע הוראת קבע להפרשת הסכום ולהעברת המשכורת החודשית ישירות לחשבון הבנק של העוזרת. מילוי הטפסים קל ובתוך שתי דקות ניתן להצטרף לביטוח הפנסיוני.

השימוש במערכת מבטיח למעסיק כי העוזרת תבוטח בביטוח אובדן כושר עבודה ומקרה מוות והעוזרת או שארי בשרה לא יוכלו לתבוע את המעסיק. השימוש במערכת אינטרנטית נוח בגלל ההרחבות והשינויים החלים מדי שנה וכך המעסיק אינו צריך לחשב כל שנה את השינויים והוא יעמוד בדרישות צו ההרחבה.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y