עמית קופה לפנסיה ותגמולים

עם עליית תוחלת החיים, עלתה גם חשיבותו של החיסכון לטווח הארוך בתוכניות החיסכון הפנסיוניות. תוכניות אלה נועדו לאפשר לשכירים ועצמאים לחסוך כספים, ולהבטיח הכנסה שוטפת ורווחה כלכלית, גם בעת פרישתם לגמלאות. מדינת ישראל, הנחשבת למדינה סוציאלית, מחייבת את קיומן של תוכניות חיסכון פנסיוני על מנת לוודא שיהיה לאזרחים מקור הכנסה עם הגיעם לגיל הפרישה.

לפי חוק פנסיה חובה, שנכנס לתוקף בשנת 2008, כל עובד, בכל מקום עבודה במדינת ישראל, זכאי לתוכנית פנסיה, שנועדה להבטיח קצבה חודשית במקרה של פרישה, אובדן כושר עבודה או פטירה. כך גם נקבע כי, במדינת ישראל, גברים זכאים לפרוש לגמלאות בגיל 67, ואילו נשים תהיינה זכאיות לפרוש בגיל 64.

לשם כך נועדה גם עמית קופה לפנסיה ותגמולים, המנהלת קרנות פנסיה, קופת תגמולים לשכירים ועצמאים, קופות גמל, קרנות השתלמות, קצבאות זקנה וקופה מרכזית לפיצויים. עמית קופה לפנסיה ותגמולים מהווה חלק מקבוצת הפניקס, שבשליטת איש העסקים יצחק תשובה. הקבוצה נחשבת לאחת מקבוצות הביטוח המובילות בארץ בניהול כספי מבוטחים, נסחרת במדד ת"א 100 של הבורסה לניירות ערך, ומנהלת נכסים בהיקף של 65 מיליארד ₪.

עמית קופה לפנסיה ותגמולים מנהלת קרן פנסיית יסוד וותיקה, בהתאם להסדר התחיקתי, ופועלת בשוק הפנסיה משנת 1952. קרן עמית קופה לפנסיה ותגמולים נסגרה לקבלת עמיתים חדשים בינואר 1995, ומעצם היותה קרן וותיקה, הסגורה למבוטחים וגמלאים חדשים, לא ניתן להעביר ממנה כספים לאפיקים פנסיוניים חדשים.

על פי החלטת בג"ץ, עמיתים שהצטרפו לקרן עד מרץ 1995, קבלו תנאים נחותים משום זכאותם לאגרות חוב מיועדות בריבית של 4.8% בלבד. הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר אישר במרץ 2006 הוספת פרק לתקנות קרן פנסיית היסוד, הקובע  ומפרט את הזכויות של עמיתים אשר הצטרפו במהלך תקופת הביניים, אשר הודיעו כי בכוונתם להצטרף לקרן היסוד.

מתוקף פעילות של עמית קופה לפנסיה ותגמולים מאז שנת 1965, צברה הקרן ידע וניסיון רב בתחומי הפיננסים והחיסכון לטווח ארוך. כקרן פנסיה ותיקה ומאוזנת, מבוססת עמית קופה לפנסיה ותגמולים על מנגנון איזון אקטוארי המחייב התאמה בין נכסי הקרן לבין התחייבויותיה. לכן, במקרים בהם נכסיה של עמית קופה לפנסיה ותגמולים עולים על התחייבויותיה של הקופה, תגדיל הקרן את הזכויות לעמיתים. כך גם במקרים ההפוכים, בהם התחייבויות הקרן עולות על נכסיה, תקטין הקרן את הזכויות לעמיתי, כמו למשל במקרים של תשלום קצבאות.

בהתאם להסדר שנערך בשנת 2003 הועלו דמי התגמולים, וכיום, כל עובד זכאי להפריש משכרו עד 7.5% לטובת ההפקדות החודשיות לקרן הפנסיה, ואילו המעביד מחויב להפריש שיעור של 13.5% משכר העובד לתגמולים ופיצויים. כקרן וותיקה, הגדלת התגמולים אינה משתקפת בהגדלת הפנסיה של החוסכים בקרן עמית קופה לפנסיה ותגמולים, אלא משמשת להקטנת הגירעונות.

בהתאם להסדר התחיקתי, כל מבוטח בקרן עמית קופה לפנסיה ותגמולים זכאי לקבל 12% מהסכום שצבר בעת משיכת כספים מוקדמת מהקרן. משום שהסדר זה נועד לאפשר חסכון לגיל פרישה, מימוש משיכת הכספים לאחר גיל הפרישה יאפשר למבוטח לקבל 94% מהסכום הנצבר בחשבונו, זאת על מנת לעודד את הציבור להימנע ממשיכת הכספי החיסכון הפנסיוני לפי גיל הפרישה לגמלאות

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y