מגן חברה לניהול קרנות פנסיה

בעקבות רפורמת בכר ומשרד האוצר רכשה "איילון חברה לביטוח בע"מ", באוקטובר 2007, את השליטה בחברת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה בשיתוף עם פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, המחזיק ב- 20% מהחברה, עם אופציה להגדלת חלקו עד 49%. מגן חברה לניהול קרנות פנסיה הוקמה במטרה לשרת את מגזרי התעשייה היצרניים, התחבורה והשירותים ועל עמיתיה נמנים חברי אגד ודן, חברי קיבוצים ועוד. מגן חברה לניהול קרנות פנסיה מנהלת נכסים בהיקף של 700 מליון ₪ בקרנות פנסיה וותיקות וחדשות.

"איילון חברה לביטוח בע"מ", הוקמה בשנת 1976 ומתמחה במגוון ביטוחים מקצועיים ייחודיים בתחום ההנדסה, הקבלנים, רכוש וחבויות, ביטוחי בריאות וחיים. מאז שנת 1987 נסחרת חברת איילון בבורסה, ומשנת 1995 משמשת חברת האם "איילון אחזקות בע"מ" כחברה הציבורית, המחזיקה ב- 100% של חברת הבת "איילון חברה לביטוח בע"מ." כיום, מהווה איילון את אחת מחברות הביטוח הגדולות בתחום הביטוח האלמנטארי, ומציעה ללקוחותיה ביטוח חיים, קרנות פנסיה באמצעות איילון פנסיה בע"מ, קופות גמל ופיננסים.

ניהול קרנות פנסיה כרוך בניהול כולל של כספי המבוטחים בקרנות, בנוסף לניהול השקעותיה של חברת הניהול עצמה. מאחר ונכסים אלה נועדו לאפשר למבוטחי הקרן הכנסה מכובדת לאחר פרישתם מעבודה, מקפידה מגן חברה לניהול קרנות פנסיה, להשקיע את הנכסים בזהירות במטרה להשיג תשואות חיוביות טובות לאורך השנים. קרנות הפנסיה הוותיקות שמנהלת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה סגורות למצטרפים חדשים, בהתאם להחלטת הממשלה מיום 29.03.1995. החלטה זו קבעה כי החל מינואר 1995 תפעלנה קרנות הפנסיה הותיקות כקופות סגורות אשר אינן רשאיות לצרף אליהן עמיתים חדשים. קרנות הפנסיה הוותיקות מנוהלות באופן שונה מאשר קרנות הפנסיה החדשות והמקיפות, ועל אלה הנמצאות בניהולה של מגן חברה לניהול קרנות פנסיה נמנות: מגן קרן פנסיה, מגן תגמולים ומגן מרכזית לפיצויים.

בנוסף לקרנות הפנסיה הוותיקות, מנהלת חברת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה עבור חברת "איילון חברה לביטוח בע"מ" גם את קרן "מגן זהב", שהינה קרן פנסיה מקיפה, חדשה. הקרן מספקת כיסויים ביטוחיים לחיסכון לגיל פרישה (פנסיית זקנה), ולמקרים של אובדן כושר עבודה (פנסיית נכות)  ופטירה (פנסיית שאירים). בקרן, שהינה מסובסדת מסוג תשואה, מבוטחים חברי "אגד", ו"דן", עובדי מדינה, קיבוצים וחברות שונות. בשנת 2004 בחר "צבא הגנה לישראל" בקרן פנסיה זו כקרן ברירת המחדל (מתוך שתיים) עבור משרתי הקבע החדשים. התשואה הדמוגרפית הגבוהה שמניבה הקרן מידי שנה מהווה יתרון ייחודי לקרן מגן זהב.

בית ההשקעות פסגות מנהל את השקעותיה של קרן הפנסיה מגן זהב בשיתוף עם "איילון חברה לביטוח בע"מ", ובפיקוחה של חברת מגן חברה לניהול קרנות פנסיה.  מגן זהב מבוססת על מנגנון איזון אקטוארי המתבצע מידי שנה והגנה ממשלתית על הקרן מבטיחה תשואה גבוהה על 30% מנכסיה. הכספים הנצברים בקרן מופקדים בניכוי דמי הניהול והסיכון הנקבעים בהתאם למסלול הביטוח שבחר העמית, ובתוספת התשואה שמניבה הקרן. הסכום המתקבל מהווה את היתרה הצבורה של העמית המחולקת על פי מקדם ההמרה לפנסיה בהתאם לגילו של העמית, מינו והמסלול שבחר. על פי נתונים אלה יקבע, בסופו של דבר, סכום הקצבה החודשית שיקבל העמית בגיל הפרישה

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y