אנליסט קרנות השתלמות

אנליסט קרנות השתלמות מנוהלות בבית ההשקעות אנליסט שנוסד בשנת 1985 ונמנה על המנוסים והוותיקים בבתי ניהול ההשקעות בשוק ההון בישראל. החברה עוסקת בניהול תיקי השקעות, קרנות נאמנות, קופות גמל, וכן בחיתום וייעוץ בהנפקות. כחברה ציבורית נסחרות מניות אנליסט בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאז שנת 1994 והחברה מנהלת היקף של כ- 8.7 מיליארד ₪ עבור אלפי לקוחותיה במגזר הפרטי והמוסדי אשר חלקם נמנים על עמיתי אנליסט קרנות השתלמות.

מדיניות ההשקעות של חברת אנליסט מבוססת על בניית הישגים רווחיים לטווח ארוך ומתמקדת בשוק הישראלי ובאפיקים נבחרים בשוק הבינלאומי. פעילותה של החברה מבוססת על מדיניות ההשקעות הנמנעת מסיכונים הכרוכים בהשקעות באפיקים אופנתיים חולפים ומניצול הזדמנויות מפוקפקות ליצירת רווחים מהירים.

אנליסט קרנות השתלמות מציעה שלושה אפיקי השקעה עיקריים:

  1. המסלול הכללי של אנליסט קרנות השתלמות הינו המסלול הסולידי מבין השלושה הכולל עד 25% מניות בתיק ההשקעות. תיק ההשקעה במסלול הסולידי של אנליסט קרנות השתלמות מאפשר שמירה על רמת סיכון ורמת תנודתיות נמוכות. תיק ההשקעה מורכב ברובו מאגרות חוב והיקף מבוקר של מניות המאפשרות להניב תשואה גבוהה יותר בהשוואה לאפיקים סולידיים אחרים.
  2. המסלול הגמיש של אנליסט קרנות השתלמות כולל עד 50% מניות. במסלול גמיש זה מורכב תיק השקעה ברובו מאגרות חוב ומשלב  השקעה של עד 50% מנכסי הקופה במניות.
  3. המסלול המנייתי של אנליסט קרנות השתלמות מאופיין בהשקעה של 50% ומעלה במניות ולכן ברובו מורכב תיק ההשקעה ממניות ויתרת הכספים מושקעת באגרות חוב שונות ובאגרות נזילות.

הניסיון הנצבר של אנליסט מלמד כי ההשקעה באגרות החוב מניבה תשואה ריאלית שנתית ממוצעת של 4%-5% כאשר ההשקעה במניות יכולה להניב תשואה ריאלית שנתית ממוצעת של 8%-12% לערך המאופיינת בתנודתיות רבה יותר.

בכל אחד מהאפיקים הללו מושקע החלק המנייתי בחברות ישראליות רווחיות ויציבות המנהלות את יחסיהן עם בעלי המניות בשקיפות והגינות. במהלך עשרות שנות פעילותה שקדה אנליסט על ניתוח פעילותן העסקית של החברות בהן היא משקיעה ועל הכרות מעמיקה של חברות אלו והנהלותיהן. הכרות זו והידע הרב שנצבר בחברה מאפשרים לה לבחור את המניות הראויות ביותר להשקעה עבור עמיתי אנליסט קרנות השתלמות.

אגרות החוב בהן משקיעה אנליסט קרנות השתלמות כוללות אגרות חוב ממשלתיות וקונצרניות צמודות מדד לשם הבטחת תשואה ריאלית לאורך זמן. לתפיסת החברה השקעה בניירות ערך סחירים מבטיחה תמחור הוגן וגמיש למסחר בניירות ערך ולכן  החלק הארי מתיק אגרות החוב של החברה (כ- 90%) מושקע בניירות סחירים. החברה נוהגת לגבות פרמיה נוספת עבור השקעה בניירות ערך בלתי סחירים כפיצוי על היעדר מסחר בניירות אלה. גם באפיק אגרות החוב, מתבצע ניתוח סיכונים / סיכויים של ההשקעה המבוסס על ידע מקצועי רב ושיטות לניתוח אשראי עסקי הנהוגות במשק. החברה מלהשקיע במוצרים מורכבים וסטרקצ'רים ומרכזת את השקעותיה במוצרים "מובנים" וברי תמחור.

אנליסט קרנות השתלמות מאפשרת לעצמאים ושכירים להיות עמיתים בקרנות ההשתלמות שהיא מציעה כאשר תקרות ההפקדה בקרנות השתלמות שנקבעו לשנת 2010 מאפשרות לעצמאיים הפקדה מקסימאלית של 17,010 ש"ח בשנה לצד הטבת המס הכוללת ניכוי המס בשיעור של 4.5% מסכום זה.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y