קרן השתלמות כלל 

קרן השתלמות כלל מבית כלל פנסיה וגמל מיועדת לשכירים ועצמאים כאפיק חיסכון משתלם לטווח בינוני וארוך. לקרן השתלמות יתרון בולט בגלל הטבות המס ופטור ממס בהתאם לתקרה הקבועה בחוק. לאחר 6 שנות חברות בקרן השתלמות כלל ניתן למשוך את הכספים הנצברים וניתן למשוך כספים כבר לאחר 3 שנים במידה ויוצאים להשתלמות. 

כלל פנסיה וגמל מציעה לעמיתים גב פיננסי איתן ומערכת ניהול השקעות מתקדמת באמצעות כלל ניהול פיננסים וכלי המחקר המתקדמים שברשותה. מנהלי הקרן דואגים להבטיח את כספי העמיתים בזכות מדיניות השקעה זהירה ומקצועית המראה תשואות חיוביות נאות לאורך השנים.  

קרן השתלמות לשכירים

קרן השתלמות לשכירים מאפשרת לשכיר ליהנות מחיסכון לתקופה בת שש שנים בה השכיר מפריש 2.5% משכרו והמעביד מפריש עד 7.5%. ניתן לממש את הקרן לצרכי השתלמות לאחר 3 שנות ותק בהתאם לתנאי הקרן. ניתן להמשיך ולחסוך בקרן שנים ארוכות ולמשוך את הכסף ללא מס בכל רגע נתון. 

קרן השתלמות לעצמאים

עצמאים יכולים ליהנות מהטבות המס וזיכויים באמצעות הפרשות לקרן השתלמות. החיסכון הינו למשך 6 שנים בה העמית מפריש כספים לקרן ויכול לזכות לניכוי מהכנסתו בהתאם לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון גמיש והעצמאי לרוב יפריש כספים רק בסוף השנה כדי ליהנות מהטבות המס.

אפיק חיסכון פטור ממס

בעקבות תיקון מספר 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים הפכה קרן ההשתלמות לאפיק החיסכון משתלם ומבוקש. באמצעות הפקדה לקרן השתלמות כלל ניתן לצבור כספים לכל מטרה ועם סיום תקופת החיסכון ניתן לקבל סכום חד פעמי פטור ממס. הפרשות מעביד והפרשות העובד לקרן ההשתלמות פטורות ממס כל עוד לא חורגים מגבולות התקרה הקבועה ומכאן היתרון העצום בהפרשה לקרן השתלמות. שכירים רבים נוהגים לבקש ממעביד המעוניין לתגמל אותם ולהעניק העלאה במשכורת לפתוח עבורם קרן השתלמות.

מסלולי קרן השתלמות כלל

כלל פנסיה וגמל מציעה 3 קרנות השתלמות- כלל השתלמות, כלל מושלם השתלמות, כלל מעלות. קרן השתלמות כלל מיועדת לעצמאים ושכירים

1.       קרן השתלמות כלל מושלם השתלמות מציעה קרן השתלמות גמישה המשקיעה באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני ומניות ונכסים אלטרנטיביים בארץ ובחו"ל. 

2.       קרן השתלמות כלל מעלות מציעה הרכב השקעות דינאמי באג"ח ממשלתי ואג"ח קונצרני ובמניות בארץ ובחו"ל.

3.       קרן השתלמות כלל השתלמות מאפשרת לעמית לבחור בין 5 מסלולי השקעות: מסלול כללי בו הכספים מושקעים לפי החלטת מנהלי ההשקעות של כלל, כלל השתלמות מדד- מסלול עם חשיפה של לפחות 90% בנכסים צמודי מדד וללא מניות, כלל השתלמות מניות- מסלול עם חשיפה לפחות 90% במניות וניירות ערך, כלל השתלמות שקלי לטווח קצר- לפחות 90% חשיפה לנכסים שקליים בעלי משך חיים עד שנה, כלל השתלמות הלכתי ארגמן- מסלול משתנה עם הכשר הלכתי בו משקיעים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון. 

הלוואה על חשבון הקרן

עמיתי קרן השתלמות כלל זכאים לקחת הלוואה בתנאים אטרקטיביים. ניתן לקבל הלוואה עד 48% מהכספים הצבורים לזכות העמית בקרן, אך רק לאחר 3 שנות ותק.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y