כלל  קרן השתלמות 

כלל פנסיה וגמל מציעה את כלל קרן השתלמות המיועדת לשכירים ולעצמאים. כלל קרן השתלמות הינה אפיק חיסכון משתלם לטווח בינוני וארוך. חיסכון בקרן השתלמות נחשב למשתלם ולמתנה מהמדינה בגלל הטבות המס ופטור ממס בהתאם לתקרה הקבועה בחוק. לאחר 6 שנות חיסכון ניתן למשוך את הכספים הנצברים לכל מטרה וכמו כן ניתן למשוך כספים לאחר 3 שנים לטובת מימון לימודים והשתלמויות מקצועיות. 

עמיתי כלל קרן השתלמות נהנים מגב פיננסי איתן של כלל פנסיה וגמל  ומערכת ניהול השקעות מתקדמת באמצעות מחלקת המחקר וניהול הפיננסים המתקדם של החברה. מנהלי ההשקעות דואגים לכספי העמיתים ולכן פועלים במדיניות השקעה זהירה ומקצועית ומצליחים להשיג תשואות חיוביות לאורך השנים.   

כלל קרן השתלמות לשכירים ולעצמאים

כלל קרן השתלמות מתאימה לשכירים ולעצמאים. שכירים נהנים מחיסכון משתלם לטווח בינוני של שש שנים. שכיר מפריש 2.5% משכרו והמעביד מפריש עד 7.5% וכך זוכה השכיר להפחתה של משכורתו החייבת ממס. ניתן לממש את הקרן לצורכי מימון לימודים כבר לאחר 3 שנות ותק. עמית שכיר לא חייב למשוך את הכסף לאחר שש שנות חיסכון ויכול להמשיך ולחסוך בקרן שנים ארוכות. הפרשות המעביד והעובד לכלל קרן השתלמות פטורות ממס, בהתאם לגבולות התקרה, ומכאן היתרון העצום בהפרשה לכלל קרן השתלמות. שכירים יכולים לבקש ממעסיק המעוניין לתגמל אותם או להעניק העלאה במשכורת לפתוח עבורם קרן השתלמות וכך ליהנות מהטבות מס. עמיתי כלל קרן השתלמות זכאים לקחת הלוואה בתנאים אטרקטיביים וניתן לקבל הלוואה עד 48% מהכספים הצבורים לזכות העמית לאחר 3 שנות ותק.

עצמאים נהנים מהטבות מס וזיכויי מס באמצעות הפקדה לכלל קרן השתלמות. קרן השתלמות היא אפיק חיסכון גמיש לטווח בינוני ועצמאים לרוב מפרישים כספים רק בסוף השנה לאחר חישוב ההטבה. כלל קרן השתלמות מועדפת על ידי עצמאים רבים הנהנים מחיסכון למשך 6 שנים ובהתאם לתקרה הקבועה בפקודת מס הכנסה נהנים מהטבות המס בעידוד המדינה. באמצעות הפקדה לקרן השתלמות צוברים כספים ותשואה ועם סיום תקופת החיסכון ניתן לקבל סכום חד פעמי פטור ממס ולהשתמש בו לכל מטרה.

 

מסלולי כלל קרן השתלמות

כלל קרן השתלמות כלל מאפשרת לעמיתים לבחור מתוך המסלולים הבאים:

1.  קרן השתלמות כלל מושלם השתלמות - קרן השתלמות גמישה עם מאפייני השקעה באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות ונכסים אלטרנטיביים בארץ ובחו"ל. 

2.   קרן השתלמות כלל מעלות - מסלול עם מאפייני השקעה דינאמיים באג"ח ממשלתי, אג"ח קונצרני ומניות בארץ ובחו"ל.

קרן השתלמות כלל השתלמות- מורכב מ- 5 מסלולי השקעות: מסלול כללי בו הכספים מושקעים לפי החלטת מנהלי ההשקעות של כלל, כלל השתלמות מדד- מסלול עם חשיפה של לפחות 90% בנכסים צמודי מדד וללא מניות, כלל השתלמות מניות עם חשיפה של לפחות 90% במניות וניירות ערך, כלל השתלמות שקלי לטווח קצר עם לפחות 90% חשיפה לנכסים שקליים בעלי משך חיים עד שנה וחרדים/ דתיים יכולים לבחור בכלל השתלמות הלכתי ארגמן- מסלול משתנה עם הכשר הלכתי בו משקיעים בהתאם להתפתחויות בשוק ההון.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y