דש השתלמות טיטניום

דש השתלמות טיטניום מהווה חלק ממבחר קרנות ההשתלמות שמציעה חברת דש קפיטל באפיק הכללי לחיסכון לטווח של 6 שנים. דש נחשבת כאחד הגופים המובילים בתחום קרנות ההשתלמות הפרטיות ומזה עשור שנים מובילות קרנות ההשתלמות של דש את דירוג טבלת הקרנות בישראל.

החברה שהוקמה בשנת 1991 נמנית על חברי הבורסה וחברי מסלקת הבורסה דש מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ – 40 מיליארד ₪. דש נשלטת על ידי החברה הציבורית איפקס הולדינגס בע"מ ומספקת סל רחב של מוצרים פיננסים, כגון: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות, ניהול תיקי השקעות לפרטיים ומוסדיים, תעודות סל, חיתום וניהול הנפקות ומוצרים מובנים.

קרנות ההשתלמות של דש מציעות לעמיתים החוסכים מבחיר מסלולי חיסכון הנבדלים זה מזה במרכיבי ההשקעה שלהם ומתוכננים בהתאמה אישית לצורכי הלוקחות השונים. אחת מקרנות ההשלמות שמציעה דש לעמיתיה היא דש השתלמות טיטניום שהוקמה בשנת 2004 כקרן השתלמות פרטית בניהולה של דש ניהול קופות גמל בע"מ. קרן דש השתלמות טיטניום מיועדת לעצמאים ושכירים המפקידים כספי השתלמות והיא אינה כוללת מסלולי השקעה. נכסי הקופה מושקעים במזומנים ושווי מזומנים, אגרות חוב ממשלתיות ואחרות, מניות וניירות ערך סחירים ובלתי סחירים.

תיק ההשקעה הפיננסי של דש השתלמות טיטניום מנוהל כנגד הפקדות עמיתי הקרן והיתרות שנצברו בקרן. מדיניות ההשקעה של דש השתלמות טיטניום מבוססת על שאיפה מתמדת להנבת תשואה מיטבית לעמיתים החוסכים תוך מזעור חשיפתם לסיכונים הפיננסים הכרוכים בניהול תיק ההשקעה כמו גם לתנודתיות שוק ההון המקומי והגלובלי. קרן דש השתלמות טיטניום אינה מעמידה הלוואות לעמיתיה, אינה מבטחת אותם בביטוח חיים ורשאית לגבות דמי ניהול בשיעור מקסימאלי של 2%.

על מנת להתגונן בפני סיכוני הנזילות הקיימים נוקטת החברה המנהלת את דש השתלמות טיטניום במדיניות הותרת רזרבות נזילות כנגד פדיונות בלתי צפויים, השקעה בניירות ערך סחירים בעלי תמורה יומית ממוצעת גבוהה במסחר היומי בבורסה, והשקעה בפיקדונות ואגרות חוב הנפדים ברצף ומבטיחים נזילות. תיק האשראי (חוב) של קרן דש השתלמות טיטניום מאופיין בהשקעות בעלות דירוג גבוה ולכן מעניק מענה הולם לסיכוני האשראי הקיימים מצד מקבלי האשראי.

שוק ההון העולמי טומן בחובו הזדמנויות תשואה רבות אך אינו חסין בפני השפעות כלכליות וסיכונים. ניהול וטיפול מקצועי של מומחים בעלי ידע, טכנולוגיה וכלים להיכרות מעמיקה עם השוק מאפשרים לחוסכים בקרן דש השתלמות טיטניום ליהנות מניהול איכותי הממקסם את שווי השקעותיהם בקרן ומניב עבורם תשואה אופטימאלית. ההחלטות השקעתם של נכסי דש השתלמות טיטניום מתקבלות על ידי מנהלי השקעות בכירים ומובילים בשוק ההון אשר לרשותם עומדת מחלקת מחקר מקצועית המאפשרת קבלת החלטות המניבות לעמיתים הישגים וערך מוסף מוכחים.

מדיניות ניהול ההשקעות של קרן דש השתלמות טיטניום מבוססת על תפיסתה של דש את הלקוח כמרכז פעילותה העסקית והכוח המניע להצלחתה. לאור זאת נהנים עמיתי הקרן משירות ויחס אישיים הממוקדים במתן פתרונות מותאמים אישית לאופי ודרישות הלקוחות. ההישגים המרשימים של דש בניהול השקעות וכספים הובילו את החברה למעמדה המוביל בשוק ההון הישראלי כפי שבא לידי ביטוי זה כמה שנים ברציפות במדדי הייחוס בניהול השקעות ונכסים פיננסיים על ידי בתי השקעות בישראל.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y