הפקדה לקרן השתלמות 

קרן השתלמות מהווה אפיק חיסכון לטווח בינוני (שש שנים) והיא כדאית לשכירים ועצמאיים בגלל הטבות המס הגלומות בה. הפקדה לקרן השתלמות מאפשרת ליהנות מיתרונות משתלמים לעומת הפקדה לחיסכון פנסיוני. במקור שימשה קרן השתלמות לחיסכון זמני עבור יציאה ללימודים והשתלמויות מקצועיות אך ברבות השנים הפכה קרן ההשתלמות למכשיר חיסכון ייעודי עם תנאים אטרקטיביים והטבות המס להפקדה לקרנות השתלמות דומות להטבות המס הניתנות לחיסכון לטווח ארוך, בעידוד המדינה, כמו הפקדה לקופות גמל קרן פנסיה וכד'. שכירים יכולים לבקש ממעבד המעוניין להעלות את משכורתם כי יפתח עבורם קרן השתלמות ויפקיד את הכסף לקרן וכך השכיר אינו משלם מס ולאחר שש שנים יכול למשוך את הכספים הנצברים בקרן לכל מטרה וללא תשלום מס.

כדאי להפקיד כספים לקרן השתלמות

המדינה מעודדת את השכירים והעצמאיים להפקיד כספים בתוכניות חיסכון לטווח בינוני או ארוך. הפקדה לקרן השתלמות מאפשרת למפקידים ליהנות מכל הטבות המס המוענקות לתוכניות חיסכון פנסיוני כמו קופות גמל וקרנות פנסיה אך ליהנות מהכסף בתוך שש שנים. אם בעבר נהגו להפקיד כספים לקרן השתלמות כדי לצאת ללימודים הרי כיום מדובר על תוכנית חיסכון לכל דבר והעמית המפקיד כספים באופן קבוע נהנה מתשואה חיובית וצובר כספים פטורים ממס.

הטבות מס כדאיות ומשיכת כספים ללא תשלום מס

הפקדות המעביד לקרן השתלמות עבור עובדיו פטורות ממס הכנסה. חלוקת ההפקדה בין השכיר והמעסיק נעשית לפי 2.5% בידי העובד ו- 7.5% על ידי המעסיק, כלומר עד 10% משכר הברוטו של העובד ובהתאם לתקרת השכר המתפרסמת מדי שנת מס. בתום שלוש שנות חיסכון ניתן למשוך את כספי קרן ההשתלמות לטובת יציאה ללימודים או השתלמות מקצועית שנועדה להרחיב את השכלתו והידע המקצועי של העובד. במידה והשכיר הגיע לגיל פרישה (67 לגבר ומעל 62 לנשים) יוכל העמית למשוך את הכספים לאחר 3 שנים ללא צורך לצאת ללימודים וללא תשלום מס. בתום שש שנים להפקדה לקרן השתלמות ניתן למשוך את הכספים שנצברו בקרן ההשתלמות לטובת העמית המפקיד בה לכל מטרה. יתרון זה הופך את נושא ההפקדה לקרן השתלמות לאפיק חיסכון פופולארי וישראלים רבים מפקידים לקרנות השתלמות שונות ונהנים מאפיק חיסכון משתלם זה.
חשוב להשוות בין ביצועי קרנות ההשתלמות

לפני ההחלטה על הפקדה לקרן השתלמות חשוב לבצע סקר השוואה מקיף בין קרנות ההשתלמות הקיימות ולחפש קרן השתלמות המראה תשואה גבוהה וחיובית לאורך שלוש שנים לפחות תוך הרכב תיק השקעות בעל רמת סיכון נמוכה. הפקדת כספים לקרן השתלמות המראה תשואה חיובית לאורך זמן מאפשרת לעובד או לעצמאי ליהנות מהרווחים שמנהלי ההשקעה בקרן מייצרים עבורו באמצעות הרכב השקעות בעל רמות סיכון שונות. ניתן להפקיד בקרן השתלמות המציעה הרכב השקעות בעל רמת סיכון גבוהה וכך ליהנות מתשואה גבוהה אך מדובר בסיכון ולכן חשוב לבחור היטב ומומלץ להעדיף קרן השתלמות מוכרת ואמינה המראה רווחיות לאורך זמן ארוך ובעלת מוניטין חיובי בשוק ושירות איכותי לעמיתים המפקידים כספים בקרן.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y