IBI קרנות השתלמות

IBI קרנות השתלמות מנוהלות על ידי בית ההשקעות IBI שנוסד בשנת 1971 ומאז הפך לאחד מבתי ההשקעות המובילים בשוק ההון הישראלי. כיום מעסיק בית ההשקעות IBI למעלה מ- 200 עובדים ומנהל נכסים בהיקף של 20 מיליארד ₪ למגוון לקוחותיו במגזר הציבורי, המוסדי, האקדמאי והפרטי. מבחר שירותים שמספק בית ההשקעות כולל: ניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות, קופות גמל וקרנות השתלמות, ייעוץ במט"ח, בנקאות ושירותי מסחר עצמאי ומסחר בבורסות בארץ וברחבי העולם.

מבחר מוצרי החיסכון הפנסיוני שמציע בית ההשקעות IBI כולל את IBI קרנות השתלמות המשרתות אלפי שכירים ועצמאים תוך עמידה בכל דרישות החוק והרגולציה. ניהולן של IBI קרנות השתלמות מושתת על מערכי ניהול סיכונים, ציות ואכיפה, ביקורת פנים, בקרת השקעות, ניהול השקעות ומערכות מידע והגוף המתפעל ומנהל את חשבונות העמיתים את IBI קרנות השתלמות הוא בנק הפועלים.

הכספים שמפקידים העמיתים בקופת IBI קרנות השתלמות נהנים מהטבות מס וככל שטווח החיסכון הינו ארוך כך נהנה העמית מהטבות מס משמעותיות יותר. חוסכים שאינם עמיתים של IBI קרנות השתלמות יכולים להעביר את כספי החיסכון שצברו בחברה מנהלת אחרת תוך שמירה על כל הטבות המס, הוותק והנזילות וללא עלויות, עמלות או קנסות כלשהם. הניסיון והידע הרב שצבר בית ההשקעות IBI בניהול השקעות וניהול מכשירי חיסכון פנסיוניים עומד לרשות החוסכים ב- IBI קרנות השתלמות.

מדיניות ההשקעות של IBI קרנות השתלמות מאופיינת בשקיפות זהירות, פשטות והתמקדות בטובת הלקוח המאפשרות להשקיע את כספי העמיתים באופן אחראי ושקול. ניהול הנכסים של IBI קרנות השתלמות מבוסס על השאיפה למצות את מלוא פוטנציאל הרווח הגלום בהשקעה תוך ראייה לטווח ארוך ושמירה על עקביות. על מנת לאתר ולבחור את ההשקעות המניבות ביותר בשוק המקומי והבינלאומי מקפיד בית ההשקעות IBI לבצע מחקרים ואנליזות לשם פיזור השקעה מיטבי.

מגוון מסלולי ההשקעה שמציעות IBI קרנות השתלמות מאופיין בתמהיל השקעות משתנה כאשר ניתן לעבור בקלות ממסלול השקעה אחד למשנהו ו/או לשלב בין מסלולים:

  • מסלול בהתאמה אישית תמהיל ההשקעה נבחר על ידי העמית בהתאם לטווח ההשקעה, רמת הסיכון והצרכים הייחודיים לו
  • מסלול אגרות חוב ממשלתיות בו לפחות 50% מנכסי המסלול מושקעים באגרות חוב ממשלתיות ללא השקעה במניות.
  • מסלול אגרות חוב ללא מניות המתאים למשקיע הסולידי ותיק ההשקעה שלו אינו כולל מניות.
  • מסלול אגרות חוב ועוד הכולל השקעה במניות בשיעור מקסימאלי של עד 10%  מניות ונחשב אף הוא כמסלול סולידי.
  • מסלול כללי גמיש בו נקבע שיעור ההשקעה במניות על יד וועדת ההשקעות
  • מסלול מניות בו לפחות 50% ויותר מנכי המסלול יושקעו במניות בהתאם להחלטת וועדת ההשקעות

מערך השירות של בית ההשקעות IBI פועל על פי אסטרטגיה עסקית המציבה את הלקוח במרכז.  צוות אנשי מקצוע בעלי רישיון משווק פנסיוני עומד לרשות הלקוחות ומציע שירותי ייעוץ והכוונה בבחירת מסלולי ההשקעה המתאימים לעמיתי IBI קרנות השתלמות. שיתוף הפעולה והליווי האישי מאפשרים לימוד מעמיק של הצרכים והדרישות הספציפיים של עמיתי IBI קרנות השתלמות במטרה לשמור על כספם ולהשיג תשואות עודפות על פני החלופות המובילות בשוק ההון.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y