אינפיניטי קרנות השתלמות

אניפיניטי קרנות השתלמות מהווה חלק מקבוצת אינפיניטי העוסקת בניהול תיקי השקעות, חיסכון פנסיוני (כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל וקופות פיצויים) ופנסיה (כגון: קופת הגמל המרכזית לקצבה של חברת החשמל לישראל בע"מ) בהיקף של 28 מיליארד ₪.

קבוצת אינפיניטי רואה בקרנות ההשתלמות תיקי השקעות אישיים בעלי הטבת מס ולכן פיתחה את שיטת הניהול הייחודית "שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל©", לניהול קרנות השתלמות בהתאמה אישית. על פי שיטה זו מנהלת אניפיניטי קרנות השתלמות את ההשקעות ואת הרכב החיסכון האישי של כל עמית באופן המתאים ביותר לגילו ופרופיל חייו.

ההקצאה הכספית והחלוקה בין אפיקי ההשקעה הטהורים של אינפיניטי קרנות השתלמות מבוססים על הגדרת פרופיל הסיכון האישי של כל עמית באמצעות הקצאה כספית של נכסים בין אפיק ההשקעה ה"סולידי" וה"מנייתי" המנוהלים על פי מודל ייחודי לבניית סלי ניירות ערך המאפשר השקעה מיטבית והשגת תשואה מרבית בכל מסלול.

המודל הייחודי של "שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל" מאפשר לעמיתי אינפיניטי קרנות השתלמות לשלב מסלולי ההשקעה עוקבי מדד מניות ומדדי ייחוס אגרות החוב שמינונם הותאם במיוחד עבורם על ידי אינפיניטי קרנות השתלמות:

  1. סל 100 – אינפיניטי קרנות השתלמות וגמל באפיק מיינתי העוקב אחר מדד המניות "תל-אביב 100"
  2. סל בונד – אינפיניטי קרנות השתלמות וגמל בשלושה אפיקים העוקבים אחר מדדי הייחוס של אגרות החוב: אג"ח מדינה, אג"ח חוב מדינה וקונצרנים ואג"ח חברות.

תמהיל ההשקעות שמציעה החברה לעמיתי אינפיניטי קרנות השתלמות כולל את המסלולים הבאים:

  • מסלול סל אג"ח מדינה השתלמות (מ"ה 1210) – מסלול סולידי ברמת סיכון נמוכה המניב תשואה שנתית ממוצעת בשיעור של 3.83%
  • מסלול סל אג"ח חברות השתלמות (מ"ה 1491) – מסלול סולידי ברמת סיכון נמוכה יחסית שנועד להשיג תשואה עודפת תוך שמירה על אמות מידה פיננסיות ופיזור השקעה רחב.
  • מסלול סל אג"ח השתלמות (מ"ה 1084) – מסלול סולידי ברמת סיכון נמוכה המניב תשואה שנתית ממוצעת בשיעור של 6.64% ונכסיו מושקעים באגרות חוב ממשלתיות וקונצרטיות.
  • מסלול סל  כללי השתלמות (מ"ה 1083) – מסלול המציע רמת סיכון בינונית ומניב תשואה שנתית ממוצעת בשיעור של 9.28%. נכסיו של מסלול זה מושקעים על פי מודל ממוצע אחזקת המניות עוקב מדד מניות "תל אביב 100".
  • מסלול סל מניות השתלמות (מ"ה 1085) – מסלול המניב תשואה שנתית ממוצעת בשיעור של 14.48% המאופיין ברמת סיכון גבוהה הנובעת מהשקעת כספי הקופה במניות מדד "תל אביב 100" על פי משקלן במדד.

קבוצת אינפיניטי בבעלות חברת אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע"מ מנהלת קופות גמל, אינפיניטי קרנות השתלמות וקופות פיצויים מרכזיות עבור אלפי עמיתים. צוות מקצועי ומנוסה של בעלי רישיונות לניהול השקעות המתמחים במגוון תחומים, לצד מערכות מחשוב זמן אמת ואלגוריתמים מתוחכמים לאיתור ומימוש הזדמנויות השקעה עומד לרשות עמיתי אינפיניטי קרנות השתלמות.

קבוצת אינפיניטי הינה קבוצת ההשקעות הגדולה בישראל וייחודה נובע מכך שהחברה אינה מנהלת מוצרים משלה, אינה עוסקת בחיתום ואינה מנהלת תיק השקעות עצמי פעיל ולכן כל ההחלטות הניהוליות של החברה מוכוונות לקוח והתשואה שמשיגה אינפיניטי ללקוחותיה הינה ללא ניגוד אינטרסים

קבוצת אינפיניטי רואה בקרנות ההשתלמות תיקי השקעות אישיים בעלי הטבת מס ולכן פיתחה את שיטת הניהול הייחודית "שיטת אינפיניטי לניהול השתלמות וגמל", לניהול קרנות השתלמות בהתאמה אישית. על פי שיטה זו מנהלת אניפיניטי קרנות השתלמות את ההשקעות ואת הרכב החיסכון האישי של כל עמית באופן המתאים ביותר לגילו ופרופיל חייו.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y