קרן השתלמות אומגה

קרן השתלמות אומגה הינה קרן השתלמות למהנדסים המנוהלת על ידי מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ שהינה חברה בבעלות משותפת של מנורה מבטחים גמל בע"מ (60%) והסתדרות המהנדסים בישראל (40%). קרן השתלמות אומגה הוקמה בשנת 1967 כקרן סקטוריאלית לציבור המהנדסים השכירים בשירות המדינה, במוסדות ציבור ובחברות שונות במשק. לקרן אישור מס הכנסה להשתלמות והיא מפעילה מסלול השקעות אחיד וזהה לכל העמיתים כקופת גמל, בהתאם למופיע סעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.

קבוצת מנורה מבטחים נמנית על אחת מקבוצות הפנסיה, הביטוח והפיננסים הגדולות והוותיקות במשק הישראלי. הקבוצה בעלת רקע עשיר ומוכח בניהול פיננסי איכותי ומציעה לעמיתים החוסכים במגוון מכשירי החיסכון הפנסיוני שהיא מציעה גב כלכלי איתן ויציב. בכוונת החברה לשלב בהדרגה הליך של בחינת נורמות ממשל תאגידי כמרכיב בשיקולי ההשקעה תוך התחשבות בזמינות מידע וכלי מדידה ודירוג. זאת, כחלק מתפיסת החברה כי חברות בעלות ממשל תאגידי נאות הינן ראויות יותר להשקעה ומתוך רצונה לשמר ולהשביח את תיק הנכסים בו היא משקיעה עבור עמיתי קרן השתלמות אומגה וקופות הגמל האחרות שהיא מנהלת.

מיטב מומחי ההשקעות מנהלים את הנכסים של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ והינם בעלי יכולת מוכחת להשגת תשואה מועדפת עבור עמיתי קרן השתלמות אומגה במגוון אפיקי השקעה:

  • האפיק הכללי – אומגה קרן השתלמות  286-  אפיק המשלב ההשקעה באגרות חוב קונצרטיות סחירות, מניות וניירות ערך סחירים, אגרות חוב ממשלתיות סחירות יחד עם השקעות שונות, מזומנים ופיקדונות והלוואות. מסלול זה הניב תשואה של 9.96% בשנת 2010.
  • אפיק אגרות החוב – אומגה קרן השתלמות מסלול אג"ח 1445 – באפיק זה מושקע חלק ניכר מנכסי תיק ההשקעות באגרות חוב ממשלתיות סחירות ואגרות חוב קונצרטיות סחירות כאשר יתרת הכנסים מושקעת במזומנים ושווי מזומנים.
  • האפיק המנייתי – אומגה קרן השתלמות מסלול מניות 1446- אפיק אשר 90-95% מנכסיו מושקעים במניות וניירות ערך סחירים והיתרה במזומנים ושווי מזומנים.

הקרן מציעה למהנדסים ובני משפחותיהם החוסכים באפיק הכללי דמי ניהול מופחתים בשיעור של 0.3%. כלל עמיתי קרן השתלמות אומגה נהנים מכיסוי ביטוחי חינם, בכפוף לנוהלי החברה ולהסדר התחיקתי, ומגמישות לשלב בין המסלולים השונים   ו / או לעבור ממסלול אחד למשנהו ללא עמלה בהתאם לצרכיהם, להתפתחויות בשוק ולרמת הסיכון שברצונם לשלב בתיק השקעותיהם. לרשות עמיתי קרן השתלמות אומגה עומדת מחלקת שירות לקוחות בפריסה ארצית בכל סניפי מנורה מבטחים ובאתר המאובטח של מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ יכולים העמיתים לצפות בנתוני קרן השתלמות אומגה ולקבל מידע אישי בכל רגע נתון.

בתקופה שבין נובמבר 2005-אוקטובר 2010 הניבה קרן השלמות אומגה תשואה ממוצעת שנתית בשיעור של 6.73% והיא פתוחה לכלל ציבור השכירים והעצמאים שיכולים להצטרף לכל אחד ממסלולי ההשקעה שמציעה הקרן לעמיתיה. למצטרפים אל וקרן השתלמות אומגה ובני משפחותיהם, שאינם נמנים על ציבור המהנדסים, מציעה הקרן תנאי הצטרפות מועדפים הכוללים הטבת דמי ניהול בעת ההצטרפות אל הקרן, דמי ניהול מופחתים בשיעור של 0.75% בפתיחת תיק השקעות של החל מ- 300,000 ₪ וזכאות להלוואות בתנאים נוחים.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y