הפניקס השתלמות מנייתי

הפניקס השתלמות מנייתי מנוהלת על ידי "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" שהוקמה בשנת 2004 ומנהלת קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופה מרכזית לפיצויים. "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" משתייכת לקבוצת הפניקס, אחת מקבוצות הביטוח המובילות בארץ בתחום ניהול כספי מבוטחים שהוקמה על ידי דוד חכמי בשנת 1949 ומנהלת נכסים בהיקף של 65 מיליארד ₪.

הפניקס השתלמות מנייתי הינה קרן השתלמות מנייתי לטווח השקעה ארוך עם חשיפה גבוהה לשוק המניות והיקף נכסיה מוערך בכ- 55 מיליון ₪. במסלול זה מושקעים עד 100% מנכסי הקרן   במניות ת"א ו/או בחו"ל. עמיתי קרנות ההשתלמות של "הפניקס פנסיה וגמל בע"מ" ובכלל זה הפניקס השתלמות מנייתי רשאים לבחור את תמהיל ההשקעות הרצוי להם מבין מסלולי ההשקעה השונים, לשלב ביניהם ואף לחלק את כספי החיסכון שנצברו בין שלושת מסלולי ההשקעה המוצעים. כל שינוי נבחר יתבצע תוך שלושה ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה וללא תוספת דמי ניהול או עלות כל שהיא. בכל עת של תהליך הבחירה יכולים עמיתי  הפניקס השתלמות מנייתי ליהנות מייעוץ מקצועי של נציגי ההשקעות המנוסים העומדים לרשותם.

בכפוף להוראות התקינה התחיקתית קיימת בידי העמיתים החוסכים שליטה מלאה על המעבר בין שלושת מסלולי ההשקעה השונים:

  • מסלול כללי – מסלול בו מושקעים הכספים על פי שיקול דעתה ובהתאם להחלטת ועדת ההשקעות של החברה המנהלת.
  • מסלול ללא מניות – מסלול בו מורכב תיק ההשקעות מאגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות, ניירות ערך ופיקדונות. במסלול ללא מניות שטווח ההשקעה בו אינו עולה על ארבע שנים לא ישקעו כספים במניות.
  • מסלול מנייתי – מסלול הפניקס השתלמות מנייתי בו עד 100% מנכסי הקרן מושקעים במניות תל-אביב ו/או בחו"ל.

על מנת לאפשר לעמיתי הפניקס השתלמות מנייתי ולחוסכים בקרנות ההשתלמות האחרות שמציעה הפניקס לנהל את תיק פנסיוני אישי בהתאם להעדפותיהם האישיות, טווח תקופת החיסכון, רמת הסיכון, היקף השקעה בחו"ל וכדומה פתחה הפניקס שיטה חדשה לניהול החיסכון הפנסיוני. השיטה החדשה מעמידה לרשות החוסכים פתרונות פיננסים מתקדמים המעניקה כלים להמחשת משמעות הבחירה בתמהיל השקעה וכלים להתאמה אוטומטית של הקצאת הנכסים על פני ציר הזמן. שיטת הפניקס מתבססת על אסטרטגיית השקעה במדדים ואינה נשענת על הניסיון לחזות ולתזמן את התנהגות השוק ואת מחירי המניות ו/או אגרות החוב הנבחרות.

שיטת הפניקס מאפשרת גם לעמיתי הפניקס השתלמות מנייתי להתאים באופן אופטימאלי את הרכבי הנכסים השונים לתקופת החיסכון הנותרת ועד למועד המימוש שהוגדר ולהחליט אילו השקעות בחו"ל יבוצעו באמצעות מדדים כלל עולמיים או סקטוריאליים. באמצעות השיטה ניתן לצמצם סיכוני ההשקעה לטווח ארוך ולהתעלם מהתנודות בטווח הקצר. ניהול התיק הפנסיוני מתבצע באופן אוטומטי ואינו מחייב התערבות פעילה כלשהי של העמית. על בסיס ביצועי העבר של המדדים השונים והקורלציה ביניהם מבצעת המערכת הממוחשבת אופטימיזציה וקובעת את הקצאת הנכסים בתיק האישי של עמיתי הפניקס השתלמות מנייתי והקרנות האחרות בהתאמה למאפייניהם האישיים. הקצאת הנכסים מותאמת אוטומטית אחת לתקופה כאשר העמית יכול לשנות מעת לעת את העדפותיו האישיות לאחר עדכון החברה על השינוי הרלוונטי לשם התאמת הנכסים מחדש על פי הנתונים החדשים שנתבקשו

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y