קרנות השתלמות פסגות

קרנות השתלמות פסגות הינן אחד ממגוון אפיקי ההשקעה שמציע בית ההשקעות פסגות ללקוחותיו. ההצלחה המתמשכת של פסגות בביצועי השקעות לאורך זמן הפכה את פסגות לבית השקעות מוביל בתחומו. בית ההשקעות פסגות מנהל נכסים במגוון אפיקים ומכשירי השקעה בהיקף של 136 מיליארד ₪ לציבור לקוחותיו במגזר הפרטי, המוסדי והעסקי. בעלת השליטה בבית ההשקעות פסגות היא קרן השקעות פרטית אייפקס המייצגת 40 שנות ניסיון, נמנית על עשרת קרנות ההשקעה הפרטיות המובילות בעולם ומנהלת נכסים בשווי של 30 מיליארד אירו.

קרנות השתלמות פסגות מציעות מגוון רחב של קרנות השתלמות לשכירים ועצמאים ומאופיינות במבחר מסלולי ההשקעה שהן מציעות לעמיתים ברמות סיכון שונות. ייחודן של קרנות השתלמות פסגות מתבטא בכך שכל עמית יכול לבחור מבין המסלולים הקיימים את מסלול ההשקעה המתאים לו ולשנותו בהתאם לצרכים והדרישות שלו בכפוף לחוק.

השקעה באחת מעשרות המסלולים שמציעות קרנות השתלמות פסגות מעניקה לעמיתים החוסכים מגוון יתרונות:

  • חיסכון למגוון מטרות בטווחים שונים. חסכון למטרת השתלמות מקצועית המאפשר פדיון של קרנות השתלמות פסגות בתום שלוש שנים וחיסכון למגוון מטרות המאפשר לפדות את הכספים שנצברו בתום שש שנים, בהתאם לתקנון הקרן והוראות החוק ומס הכנסה.
  • השקעה פטורה ממס על רווח ההון עד לתקרה הקבועה בחוק כאשר קרנות השתלמות פסגות אף יכולות להוות תחליף לתיק השקעות נזיל ופטור ממס בשיעור של 15% או 20%. ככל שהחיסכון בקרנות השתלמות פסגות יימשך תקופה ארוכה יותר יצמח מגן המס בריבית דה ריבית.
  • הטבות מס לעצמאי המפקיד אחוז מסוים מהכנסתו החודשית בהתאם לקבוע בחוק ונהנה מהטבת ניכוי בגין חלק מהפקדותיו ומפטור מס על רווחי ההון בעת פדיון הכספים עד לתקרה הקבועה בחוק.
  • התאמה אישית המאפשרת לעמיתים בקרנות השתלמות מסלוליות לבחור את מסלולי השקעה הרצויים בהתאם למאפיינים וצרכים אישיים ולעבור בין המסלולים ללא עמלות או עלויות על פי תקנון הקרן.
  • פיזור השקעה של כספי החיסכון באמצעות השקעתם במספר רב של ניירות ערך
  • פטור מתשלום מס על רווחי הון בעת מכירת ניירות ערך על ידי מנהל הקרן אשר חל על הפקדות שבוצעו מעל לתקרה הקבועה בחוק ומאפשר לעמית לשלם מס על רווחי הון בעת רק בעת פדיון הכספים.
  • הנחות לגופים מוסדיים הרשאים לקנות ניירות ערך עבור קרן ההשתלמות שבניהולם בשלב המוסדי בו מוענקות ההנחות
  • הלוואות אטרקטיביות המוענקות במקרים בהם זקוקים העמיתים לכסף נזיל ואינם רוצים או יכולים לפדות את כספי החיסכון שנצברו בקרן ההשתלמות
  • נזילות בתום תקופת החיסכון המאפשרת לעמית לשמור את הכספים שנצברו גם בתום תקופת החיסכון וליהנות מהשקעה באפיקים שמציעות קרנות השתלמות פסגות ומהטבות המס הרלוונטיות.
  • פדיון חלקי של כספי החיסכון במקרים בהם העמית אינו זקוק לסכום כולו וברצונו להשאיר חלק מהכספים בקרן.

צוות המחקר של פסגות מונה כ- 80 אנליסטים, מנהלי השקעות ואנשי מסחר בעלי רישיון לניהול השקעות מטעם רשות ניירות הערך הפועלים בשבע מחלקות מחקר. הצוות המיומן מנהל את תיקי ההשקעות של קרנות ההשתלמות פסגות באיכות מקצועית מוכחת המניבה את מירב התשואה במסלולי ההשקעה המגוונים

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y