קרן השתלמות למורי על יסודי

קרן השתלמות למורי על יסודי הינו מושג כללי לקרן השתלמות סקטוריאלית המיועדת לציבור המורים והגננות המנוהלת על ידי משרד החינוך והתרבות בשיתוף עם הסתדרות המורים בישראל. קרן השתלמות למורי העל יסודי לא נועדה למטרת חיסכון אלא למימוש יציאתו של עובד ההוראה לשנת השתלמות וכספי החיסכון בה נגזרים מהשיעור הממוצע של משרתו ומהיקף השכר האחרון ומרכיביו. על בסיס זה יקבל עמית קרן השתלמות למורי העל יסודי מענק חודשי בשיעור של 66.66%-88.88% בהתאם לתקופת החיסכון, החזר שכר לימוד, דמי ביטוח לאומי, פנסיה ועוד בהתאם לתקנות.

עובדי ההוראה יכולים לחסוך באחת מקרנות ההשתלמות הקיימות בהתאם לתפקיד ההוראה בו הם נושאים. כל אחת מקרנות ההשתלמות נהנית מתנאים מועדפים בהשוואה לקרנות ההשתלמות של השכירים האחרים במשק. כך למשל קרנות השתלמות למורים, לרבות קרן השתלמות למורי על יסודי, מאפשרת לעובדי ההוראה לחסוך עד 12.6% משכרם בעוד שקרן השתלמות רגילה מאפשרת חיסכון של עד 10% מהשכר. קרנות ההשתלמות למורים זהות בתקנותיהן אך שונות בהגדרת הזכאות להצטרף אליהן וכוללות:

  1. קרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ.
  2. קרן השתלמות למורי על יסודי, מורי בסמינרים, מורים במכללות ומפקחים בע"מ.

צבירת הכספים בקרן ההשתלמות מסוג קרן השתלמות למורי על יסודי לשם מימון שנת ההשתלמות של עובד ההוראה מורכבת מהפקדה חודשית של 4.2% ממשכורתו ומהפקדת מעביד של 8.4% ממשכורת זו, כך שסכום ההפקדה החודשי הכולל של העובד והמעביד מהווה 12.6% ממשכורתו של העובד. תקרת ההפקדות מאפשרת לכל עובד הוראה לחסוך ממלוא היקף המשרה עד למשרה וחצי בכפוף לתקנות מס הכנסה. עובדי הוראה המתגוררים ועובדים באזור עדיפות לאומית בהתאם לתנאים שהוגדרו בחוזרי המנכ"ל של משרד החינוך רשאים להצטרף לקרן ההשתלמות ללא תשלום.

תקופת החיסכון המינימאלית לעמיתי קרן השתלמות למורי על יסודי והקרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ קצובה לשש שנים מתחילת שנת הלימודים (1 בספטמבר) למצטרפים עד 31 בדצמבר באותה שנה. היציאה לשנת השתלמות מחושבת על פי מחזור החיסכון האחרון של העובד והתקנות אינן מאפשרות להקדים את יציאתו לשנת השתלמות לפני תום שש שנות חיסכון בפועל אך מאפשרות להאריך את תקופת החיסכון לשבע או שמונה שנים.

כספי החיסכון של עמיתי קרן השתלמות למורי על יסודי והקרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ מופקדים בבק הבינלאומי ולשם הצטרפות לקרן ההשתלמות יש למלא את טופס הבקשה הייעודי בהסתדרות המורים ובבנק הבינלאומי ולשלוח את הטופס לבנק הבינלאומי בצירוף תלוש שכר אחרון. עובדי הוראה באזורי תמריצים ישלחו את טופס ההצטרפות למשרד החינוך לשם קבלת אישור הממונה על התמריצים המחוזי, בהתאם למקום עבודתם.

עובד הוראה שהשלים שש שנות חיסכון בקרן השתלמות למורים ולגננות בע"מ או קרן השתלמות למורי על יסודי יוכל לבדוק את זכאותו לצאת לשנת השתלמות בדו"ח השנתי. אם ברצונו לממש את זכותו עליו להודיע לגורם הרלוונטי בקרן כי ברצונו לעשות כן ולהגיש למעסיק הישיר בקשה לצאת לחופשה עד 31 במרץ לכל המאוחר בשנת הלימודים בה הוא עדיין עובד. במידה והמעסיק אינו מאפשר את היציאה לחופשה ללא שכר לא יוכל עובד ההוראה לממש את זכותו לשנת השתלמות ויהיה עליו לדחותה

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y