קרן השתלמות למורים

קרן השתלמות למורים מציעה תנאים מועדפים בהשוואה לקרנות השתלמות רגילות המיועדות לשכירים או עצמאים. קרן השתלמות למורים מנוהלת על ידי הנהלה משותפת של הסתדרות המורים, משרד החינוך, משרד האוצר והשלטון המקומי. מטרת הקרן היא לאפשר למורים לצאת לשנת שבתון לצורך לימודים והשתלמויות כדי להתקדם מקצועית, והמורים יכולים לבחור מתוך רשימת נושאים רחבה המוגדרת כלימודי חובה או לימודי השלמה. 

מורים אשר יוצאים לשנת שבתון זכאים לקבל מימון מענקים חודשיים ושכר לימוד הממומן באמצעות קרן ההשתלמות. כמו כן מורים יכולים לקבל הלוואות על חשבון הקרן בתנאים מועדפים או למשוך את הכספים הנצברים לזכותם כאשר הם פורשים לגמלאות.

מסלולים שונים

עמיתי קרן השתלמות למורים יכולים לבחור כיצד להשקיע את כספם. לרשות המורים עומדת האפשרות לבחור מתוך מגוון מסלולי השקעה כגון: מסלול כשר, מסלול מקור אג"ח ועוד. מורים יכולים לבחור להצטרף לקרן השתלמות למורים במסלול מקוצר או מסלול רגיל. המורים יכולים להפריש כספים, יחד עם המעסיק, לקרן השתלמות המיועדת אך ורק ללימודים בזמן שבתון או לבחור בקרן השתלמות המיועדת לחיסכון. חשוב לדעת כי קרן ההשתלמות למורים אינה כוללת תוכנית ביטוח לעמיתים. את הקרן ניתן למשוך לאחר שש שנות צבירה או להאריך את הצבירה לעוד שנה- שנתיים, בהתאם לרצון וצרכי המורה.

משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות למורים אפשרית בהתאם לתנאי קרן ההשתלמות

  • חלק העובד בתוספת חלק המעביד במקרים בהם המורה פורש לגמלאות לאחר השלמת חיסכון לתקופה של שש שנים או לטובת יורשים במידה והמורה נפטר.
  • חלק העובד בתוספת 89% מחלק המעביד במקרים בהם הושלמה תקופת חיסכון בת 6 שנים והמורה הגיע לגיל 55 ומעלה, פיטורין מהעבודה, נכות או הפסקת עבודה בהוראה או מעבר לעבודה בשירות הציבורי בתחום החינוך לדוגמה בשלטון המקומי. כמו כן, במקרים של מצב רפואי קשה של המורה העמית או אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה ניתן למשוך את הכסף בכפוף להסכמת הנהלת הקרן והגשת המסמכים הנדרשים.

  • מקרים מיוחדים בהם ניתן למשוך את חלק המורה בלבד.

הפקדות לקרן

המדינה מעודדת את ציבור המורים לחסוך ולהפריש כספים הן לטובת הפנסיה והן לטובת לימודים והשתלמויות בשנת שבתון. בעקבות כך נהנים עמיתי קרן השתלמות למורים מהטבה בה ניתן לצבור אחוזים גבוהים יותר מהמשכורת, עד 12.6% מהשכר כאשר היחס בין המורה למעסיק עומד על שליש- שני שליש, כלומר עד 4.2% מהמשכורת הינה על חשבון המורה ועד 8.4% על חשבון המעסיק. מומלץ לפדות קרן השתלמות למורים רק בתום התקופה הרשמית כדי לקבל את מלוא הסכום.

שנת שבתון

מורה היוצא לשנת שבתון יכול למלא טפסים למשיכת קרן השתלמות וליהנות ממענקים חודשיים ומימון שכר הלימוד. יש לקבל את אישור הנהלת הקרן ולהציג את המסמכים הנדרשים כמו עלות הלימודים, רישום למוסד הלימודים וכד'. קימת תקרה להחזר הוצאות לימוד המשתנה בהתאם לשיעור המשרה של המורה, תוכנית הלימודים ומספר חודשי החיסכון.  

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y