קרנות השתלמות למורים

קרן השתלמות ארגון המורים נכללת בקרן ההשתלמות למורים וגננות המיועדת לציבור המורים/ות והגננים/ ות. קרן השתלמות ארגון המורים מציעה תנאים מועדפים בהשוואה לקרנות ההשתלמות המוצעות לשכירים ועצמאים. קרן השתלמות ארגון המורים מנוהלת בהנהלה משותפת לארגון המורים, משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי. 

מטרת קרן ההשתלמות הינה לאפשר לעובדי ההוראה לצאת לשנת השתלמות ובשנת ההשתלמות לזכות במענק חודשי ומימון הלימודים מקרן ההשתלמות. לקרן ההשתלמות תנאים, תקנות ונהלים בהם יש לעמוד ורק לאחר אישור מנהלי הקרן ובהתאם למוסד הלימודים אליו נרשמים ניתן לצאת ללימודים ולזכות במימון. 


מסלולים שונים

עמיתי קרן השתלמות ארגון המורים למורים יכולים לבחור כיצד להשקיע את כספם באמצעות בחירה מתוך שני מסלולי השקעה עיקריים: מסלול רגיל ומסלול מקוצר הנקרא קרן מישור ומיועד למורים שאינם יכולים להצטרף למסלול הרגיל. במסלול המקוצר מפרישים המורים ועובדי ההוראה מפרישים 2.5% משכרם בעוד המעסיק מפריש 7.5% ובהתאם למדיניות הקרן יוכל המורה למשוך את הכסף בתום שש שנות חיסכון או לצאת ללימודים בכפוף לתקנות ותקנון הקרן. בקרן השתלמות רגילה נהנים המורים ועובדי ההוראה מהטבה משום שהמורה יכול להפריש 4.2% משכרו והמעסיק יפריש 8.4% ממשכורת זו, כלומר סך הצבירה עומד על 12.6%.

משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות ארגון המורים אפשרית בהתאם לתקנות קרן ההשתלמות:

א.       עמית יכול למשוך את הכסף הנצבר לזכותו כאשר הוא פורש לגמלאות.

ב.       במקרה של פטירה של העמית ובהתאם להוראת המוטבים שהעמית ציין.

ג.        בגיל 55 אם השלים תקופת ותק.

ד.       אם השלים תקופת ותק ופוטר מעבודתו.

ה.      אם השלים תקופת ותק וחדל מעבודתו בהוראה.

ו.         סיבות רפואיות של העמית או בן משפחה מדרגה ראשונה.

 

הפקדות לקרן

בעידוד המדינה וארגון המורים מקבלים המורים ועובדי ההוראה תמריץ לחסוך ולהפריש כספים הן לטובת הפנסיה והן לטובת השתלמויות ויציאה לשנת השתלמות. עמיתי קרן השתלמות ארגון המורים נהנים מהטבות המס הנהוגות לחוסכים באפיקי חיסכון כדוגמת קרן השתלמות ומהטבה ייחודית בה ניתן לצבור אחוזים גבוהים יותר מהמשכורת לעומת קרנות השתלמות רגילות המגיעות עד ל- 10%, והמורה נהנה מהפקדה חודשית של 12.6% משכרו כאשר היחס בין המורה למעסיק עומד על שליש- שני שליש. עמיתי הקרן יכולים לפדות את קרן השתלמות ארגון המורים בתום התקופה הרשמית כדי לקבל את מלוא הסכום או לפדות אותה לפני אך אז לא יוכלו לקבל את חלקו של המעסיק.

חברה מנהלת

עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות מנהלת את קרן השתלמות ארגון המורים. לחברה יש היתר עסקה הכולל גם הכשר ולכן גם המורים ועובדי ההוראה שומרי המסורת והדתיים יכולים ליהנות מיתרונות הקרן. עמיתי הקרן יכולים לקחת הלוואות בתנאים אטרקטיביים על חשבון הקרן אך רק לפי אישור החברה ובהתאם למדיניות ההלוואות המשתנה מדי פעם. מנהלי הקרן מחליטים על הרכב ההשקעות ומדיניות הסיכון בהתאם לתנאי הניהול וההשקעות המגבילים אותם לקחת סיכון מיותר מכיוון שמטרת הקרן אינה לשאת רווחים.  

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y