תקרת קרן השתלמות

המדינה מנסה לעודד את אזרחיה לחסוך כסף. היא עושה את זה כדי שכל אדם יוכל שיקלע לשעת צרה, יוכל להסתדר בכוחות עצמו בעזרת החסכונות שחסך, ולא יהפוך לנטל על המדינה. כך למשל, מעודדת המדינה ואף מחייבת לחסוך לפנסיה, וזאת על מנת שכאשר נגיע לגיל הפנסיה ולא נוכל עוד להתפרנס בכוחות עצמנו, יהיה לנו די כסף כדי להתקיים ולחיות, ולא נצטרך להיות תלויים בקצבאות של המדינה. 

כדי לעודד חסכון, מאפשרת המדינה ערוצי חסכון שבהם הכסף שאנו מעבירים לחסכון הוא כסף המוכר לצורך ההתחשבנות השנתית למס. קרן השתלמות היא דוגמא טובה לכך. בכל שנה אנחנו יכולים להעביר כל סכום שאנחנו רוצים לצורך חסכון בקרן השתלמות, אך כל סכום שנעביר עד סך מצטבר של מעל עשרת אלפים שקלים חדשים בשנה, יהיה מוכר במס לצורך חישוב תשלום המס השנתי שעלינו לשלם למדינה.


אז מה היא תקרת הקרן?

תקרת קרן השתלמות הינו הסכום המקסימלי שאנחנו יכולים להעביר לקרן השתלמות בכל שנה, ולקבל עליו את ההטבה של הכרה במס. כך למשל, אם הרווחנו בשעה מסויימת מאה ועשרים אלף שקלים חדשים, והעברנו חמישים אלף שקלים מתוכם לחסכון בקרן השתלמות, מתוך חמישים האלף הללו רק שלושה עשר אלף שקלים יהיו מוכרים לנו לצורך חישובי מס. בדוגמא זאת, ייחשב הדבר כאילו לא הרווחנו מאה ועשרים אלף שקלים, אלא רק מאה ושבעה אלף שקלים, ועל כך נשלם את המס. שלושה עשר אלף השקלים הנותרים הם לכאורה כספים שהרווחנו ואיננו צריכים לשלם עליהם מס הכנסה. בצורה זו מעודדת המדינה את האזרחים לקחת את הכסף הפנוי שלהם ולהעביר אותו לערוצי חסכון ארוכי טווח, במקום להשאיר אותם בבנק.


למה דווקא קרן השתלמות, ולמה יש תקרה?

 קרן השתלמות הוא ערוץ חסכון בעל טווח בינוני. המדינה כמובן הייתה שמחה לו היינו חוסכים את כל כספינו לטווח הארוך, אך זה לא ריאלי, ואנחנו לא נהיה מוכנים להיפרד מכספנו לעשרות שנים עד שנוכל לפדות אותו שוב.

בהינתן זאת, המדינה מעריכה שחסכון לשש שנים הוא חסכון לתקופת זמן סבירה, שגם מאפשרת לנו לחסוך ולהשתמש בכספי החסכון, וגם מאפשרת למדינה להשיג רמה של בטחון כלכלי מסויים עבור אזרחיה. ולמה צריך את התקרה? תחשבו שלא הייתה תקרה וכל הכסף שהיינו מכניסים לקרן ההשתלמות היה מוכר לנו לצורכי מס. או אז אם היינו מרוויחים מאה ועשרים אלף שקלים בשנה, ומתוכם חוסכים חמישים אלף שקלים בשנה, בתום השנה היה יוצא שאנחנו כמעט ולא צריכים לשלם מס הכנסה למדינה עבור הכנסותינו. במצב זה, המדינה לא הייתה מקבל תשלומי מיסים מאזרחיה, וכולם היו משתמשים בכלי הזה כדי להתחמק מתשלום מס. על כן, הגדירה המדינה תקרת קרן השתלמות שמגדירה את הסכום המקסימלי שאפשר להפקיד בשנה לצרכי חסכון בקרן השתלמות, ולקבל עליו גם את הפטור ממס. בנוסף, כדי לעודד אותנו לשמור את הכסף בקרן, המדינה תיגבה מאיתנו מס גבוה של עשרות אחוזים על כל משיכה שנעשה מהקרן לפני תום מועד התקופה שלה העומדת על כשש שנים.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y