סעיף 14

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג 1963, עוסק בחישוב פיצויי פיטורים המגיעים לעובד אשר הופרשו עבורו כספים שונים לקרן פנסיה, קופת תגמולים וכד'. ישנם מקרים בהם תשלומי המעסיק לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת תגמולים וכיוצא בזה יהוו תחליף לחובת המעסיק לשלם פיצויים. לשם כך נחקק סעיף 14 והוא מגדיר את המקרים הללו. סעיף 14, שכותרתו "פיצויים ותגמולים", קובע כי הפרשות כספים לקרן פנסיה וכד' יכולה לבוא במקום תשלום פיצויי פיטורים במידה וכך נקבע בהסכם קיבוצי החל על שני הצדדים.

בשנת 1998 הוציא שר העבודה אישור כללי הקובע כי מעביד יכול להחליט במשותף עם העובדים על החלת סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים במקום העבודה וכך יכולים מעבידים רבים לחסוך כסף משמעותי במידה והוא מפטר את העובד אך חשוב לדעת כי גם המעסיק מוותר על הכסף במקרה בו העובד מתפטר.

 

הגדרת הסעיף

 

חוק פיצויי פיטורים קובע כי לעובד מגיעים פיצויי פיטורים אותם מחשביםלפי גובה המשכורת האחרונה המוכפלת במספר שנות העבודה. סעיף 14 לחוק קובע כי "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן ביוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר בצו על-ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר." כלומר, החוק מאפשר הפקדה לקופת פיצויים אישית שיכולה לבוא במקום תשלום פיצויי פיטורים ע"פ החישוב של מכפלת שכר בוותק אך רק בתנאים מסוימים.  

 

עובד זכאי לפיצויי פיטורים כאשר שני תנאים בסיסיים מתקיימים – העובד היה מועסק לפחות שנה ויחסי העבודה הסתיימו בפיטורים. פיצויי פיטורים במקרה זה יחושבו ע"י מכפלת שכר אחרון של העובד בשנות העבודה. במידה והעובד מתפטר מיוזמתו הוא מאבד את זכותו לפיצויים אלא אם מדובר במקרה חריג כמו התפטרות מחמת מצב בריאותי. בשנת- 2008 נחקק חוק פנסיה חובה חדש וההסדר הפנסיוני החדש אימץ את סעיף 14 בנושא כספים אשר הופרשו לטובת העובד ולכן עקרונות סעיף 14 חלים על הכספים אותם מחויב המעסיק להפריש לקופת פיצויים העומדים על 3.33% מהשכר בשנת 2011. אם העובד זכאי לקבל פיצוים הרי החישוב יעשה לפי (3.33% – 8.33% מהשכר) כפול השכר האחרון ושנות הוותק והעובד יוכל למשוך מהקופה רק את הכספים שצבר ללא השלמות.

 

 הסכמה הדדית 

 

חתימה על סעיף 14 טומנת בחובה יתרונות וחסרונות לשני הצדדים, העובד והמעביד. המעביד מוותר על זכותו לקבל את כספי הפיצויים במקרה בו העובד עוזב את העבודה והוא אינו זכאי לפיצויים אל למעביד סעיף 14 כדאי מכיוון שהוא חוסך לעצמו לבצע השלמת כספית עבור חוב ותק הפיצויים.  

 

כדאיות החלת סעיף 14 

 

למעשה, הפקדת כספים לקופת הגמל יכולה להחליף את זכותו של העובד לפיצויי פיטורים, וזאת בכפוף להוראות הסכם קיבוצי או להסכמה מכוח התנאים הקבועים באישור הכללי מטעם שר העבודה משנת 1998. בפועל, כאשר מעביד ועובד מעוניינים להחיל עליהם את סעיף 14 הנ"ל, עליהם להיות מודעים להשלכותיו. מצד אחד, העובד מוותר על זכותו לפיצויי פיטורים בשיעור מלא, גם במקרה של פיטורים. מאידך, המעסיק מוותר על זכותו לקבל את הכספים גם במקרה של התפטרות אך במקומות עבודה בהם נהוג להעלות את משכורות העובדים באופן משמעותי יוכל המעביד לחסוך כסף רב כאשר הוא מפטר עובדים.


דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y