קג"מ

קרן גמלאות מרכזית הינה אחת משמונה קרנות הפנסיה הוותיקות שהולאמו על ידי המדינה בשנת 2003 לנוכח מצבן האקטוארי הקשה. קג"מ, כמו שאר קרנות הפנסיה הוותיקות, היתה שייכת בעבר להסתדרות ולאחר הלאמתה בידי המדינה עברה לניהול גוף ממשלתי יעודי בשם עמיתים. הלאמת הקרן גרמה לפגיעה מסוימת בזכויות חלק מהעמיתים אך באמצעות ההלאמה דאגה המדינה להבטיח את יציבות הקרן ולהבטיח לעמיתים את תשלומי הפנסיה. בקרן גמלאות מרכזית (קג"מ)    חברים עובדי ארגונים בתחומי המזון, הבנקים, הבריאות ועוד. הקרן פועלת על בסיס עקרון שוויוני וערבות הדדית והזכויות של העמיתים קבועות בתקנון אחיד אותו קבע המפקח על הביטוח לכל עמיתי קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר. 

הלאמת הקרן

במהלך שנות ה- 90 נקלעה קרן גמלאות מרכזית למשבר אקטוארי, יחד עם 7 קרנות הסתדרותיות אחרות, והקרן עמדה בפני סכנה כי לא תוכל לעמוד בהתחייבותה לתשלום הפנסיה לגמלאים. במרץ 1995 החליטה הממשלה על רפורמה בענף קרנות הפנסיה ופעלה בהתאם להמלצות הוועדה בראשותו של מנכ"ל משרד האוצר דאז אהרון פוגל. בעקבות הרפורמה החדשה הוחלט על הקמתן של קרנות פנסיה מגובות באג"ח ממשלתי אשר בנויות על עיקרון איזון אישי ומטרת הרפורמה היתה לפתוח את השוק לתחרות ולהימנע מהמצב הקיים בו כ- 80% מהקרנות נשלטו בידי ההסתדרות. לפי החלטת הממשלה נסגרה קרן גמלאות מרכזית בפני הצטרפות לעמיתים חדשים והקרן עברה תוכנית הבראה תוך פיקוח הדוק של משרד האוצר.

תיאור הקופה

עמיתי קג"מ זוכים למספר יתרונות ובהם פנסיה מקיפה המקנה לעמיתי הקרן פנסיית זיקנה, פנסיה במקרה של אובדן כושר עבודה ופנסיית שאירים. התקנון האחיד מבטיח את זכויות העמיתים וחשוב מכך, מבטיח את הגמלאות מאחר והמדינה דואגת לעמוד בהתחייבויותה כלפי קרנות הפנסיה הוותיקות בהסדר. עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות מנהלת את קרן קג"מ ומצליחה להשיג תשואה חיובית נאה לאורך השנים תוך לקיחת סיכונים באופן מחושב ואחראי. עמיתי הקרן זוכים לשירות לקוחות הניתן בידי עמיתים והם נהנים מחיסכון לגיל הפרישה יחד עם כיסויים ביטוחיים המספקים הגנה כלכלית הן לעמית החוסך בקרן והן לבני משפחתו. עדכון תשלומי הפנסיה עד לשנת 2011 היה אחת לשנתיים או במידה והמדד עלה מעל 4.25% אך נושא זה שונה וכעת תשלומי הפנסיה מעודכנים בהתאם למדד אחת לשנה. 

אמנם חלה פגיעה בזכויות עמיתי הקרן בעקבות הלאמת הקופה אך כך הם זוכים לחסות המדינה ולמרות הירידה בתשלומי הפנסיה עדיין עדיף מצב זה על פני אי עמידה בהתחייבויות הכספיות לתשלומי פנסיה.

מדיניות השקעה

עמיתים פועלת לפי מדיניות השקעה מחושבת וזהירה. החברה פועלת בהתאם להנחיות ברורות ומנהלי ההשקעות מורשים להשקיע עד 10% מנכסי הקרן במניות, נדל"ן וקרנות השקעה. מטרת מנהלי ההשקעות בקרן היא להשיג תשואות חיוביות אך התגמול למנהלי ההשקעות שונה לעומת התגמול בקרנות הפנסיה החדשות ולכן במקרים רבים משיגה קג"מ תשואה נמוכה יותר והחוסכים בקרן אינם זכאים להעביר את כספם לקרן פנסיה חדשה. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y