דמי ניהול קופת גמל

דמי הניהול של קופות הגמל בישראל עוברים מהפך ושינויים רבים בשנים האחרונות. הממשלה מנסה באמצעות חקיקה למזער את דמי הניהול. כיום תקרת דמי הניהול על קופות הגמל עומדים על 2% אך החל משנת 2013 נקבע כי דמי ניהול קופות גמל יוזלו לשיעור של 1.1% ובשנת 2014 תבוצע הוזלה נוספת ודמי הניהול יעמדו על תקרה של 1.05%. עבור החוסכים בקופות הגמל מדובר בהישג של ממש ודמי הניהול מופחתים בכ- 50% מדמי הניהול היום אך חברות הביטוח ובתי ההשקעות המנהלים את קופות הגמל הצליחו להביא למפנה לטובתם בעקבות החלת רף מינימלי של דמי ניהול העומד על 9 שקלים בחודש (108 שקל בשנה). 

דמי ניהול מקסימאלים

בעקבות השינויים והרפורמה אותה מנהיג פרופ' עודד שריג, המפקח על הביטוח במשרד האוצר, נקבע כי דמי הניהול המקסימאליים שחברות הביטוח ובתי ההשקעות יוכלו לגבות יעמוד על עד 4% מהפרמיה ועד 1.05% מהצבירה, כאשר בשנת 2013 מדובר על 1.1%, ובעקבות התיקונים האחרונים נקבע כי דמי הניהול שבתי ההשקעות וחברות הביטוח רשאיות לגבות יהיה הגבוה מבין דמי הניהול שצוינו או יעמדו על 9 שקלים לחודש. בעקבות התיקונים האחרונים עומדים להיפגע עמיתים שבקופת הגמל שלהם נצברה יתרת כספים נמוכה. למעשה ישנם קופות גמל רבות סמויות מהעין שציבור גדול אינו מודע לקיומן וכך מבטיחות חברות הביטוח ובתי ההשקעות כי קופות גמל קטנות ילכו ויצטמצמו ויתגלגלו לכיסם של בתי ההשקעות.

קופות גמל עד 5,000 ש"ח

כ- 2.4 מיליארד שקל נמצאים בקופות גמל קטנות בהן סכום הצבירה הוא עד 5,000 ש"ח. מספר החשבונות של קופות גמל עד 5,000 שקל עומד על 1.5 מיליון חשבונות גמל וחברות הגמל גובות מחשבונות אלה, שרבים אינם מודעים לקיומם, דמי ניהול בגובה 2% המותרים כיום. בעקבות השינוי יוכלו חברות הגמל לגבות 9 שקלים, ולכן למעשה דמי הניהול יעלו מעל 2%. בעלי קופות הגמל הקטנות אינם יכולים להתמקח לגבי גובה דמי הניהול אך המפקח על הביטוח במשרד האוצר מודע לבעיה זו ולכן בעלי קופות גמל עד 5,000 שקל יכולים למשוך את כספם ללא קנס ותשלום מס. הבעיה המרכזית היא שרוב בעלי קופות גמל קטנות לא מודעים לקופות גמל אלה ומכאן יביא הדבר לרווח נקי של חברות הגמל. סביר להניח כי התשואה שישיג בית ההשקעות עבור בעלי הקופות הקטנות לא יעלה על גובה דמי הניהול החדשים וכך עם הזמן ישתלשל הכסף לחשבון בית ההשקעות.
דמי ניהול מהפקדות

חברות הגמל הצליחו לשכנע את המפקח על הביטוח במשרד האוצר להתחשב בהפסדים אותם ייאלצו לספוג בעקבות הרפורמה ולכן מרגע כניסת התקנות החדשות לתוקפן יוכלו חברות הגמל לגבות עד 4% מההפקדות השוטפות של החוסכים בקופות הגמל. זכות גביית דמי ניהול מהפקדות לא היתה מעוגנת לפני כן וכך יצליחו חברות הגמל למזער את הנזקים הכלכלים בעקבות הפחתת דמי הניהול.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y