משיכת קופת גמל

בשנים האחרונות עבר ענף קופות הגמל שינויים רבים ומשנת 2008 נכנס לתוקפו תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים כחלק מהרפורמה בנושא החיסכון הפנסיוני. בעקבות התיקון לחוק ניתן כיום למשוך את כספי קופת הגמל ולקבלם בדמות קצבה חודשית ולא בסכום חד פעמי כפי שהיה נהוג בעבר. הקצבה החודשית מותאמת בהתאם לכספי החיסכון שנצברו בקופת הגמל ובהתאם למקדם הנקבע כאשר מגיעים לגיל הפרישה. מטרת השינוי נועדה להבטיח כי אזרחי המדינה אשר מגיעים לגיל הפרישה יזכו לקצבה חודשית ויוכלו לחיות בכבוד. ישנם מקרים בהם ניתן למשוך את הכספים ואלה מוגדרים בתקנון קופות הגמל השונות. 

דמי הניהול משתנים

דמי הניהול המרביים שחברות ניהול קופות הגמל יכולות לגבות השתנה ומשנת 2013 עומד על 1.1% ומשנת 2014 יעמוד הסכום על 1.05% בלבד. כך מקווה האוצר לתקן עיוות בו עמיתים קטנים מימנו את העמיתים הגדולים שנהנו מדמי ניהול נמוכים בעוד העמיתים הקטנים שילמו 2%. חשוב לעקוב אחרי הדיווחים העדכניים שמקבלים מחברות ניהול קופות הגמל ולעקוב אחרי השינויים המבטיחים יותר כסף לרשות העמיתים הקטנים כאשר הם יגיעו לגיל הפרישה וימשכו את כספם באמצעות קצבה חודשית.

הפקדות לקופת גמל לפני 2008

מינואר 2008 בוטלה החלוקה בין קופות גמל הוניות וקצבתיות וניתן למשוך את הכספים הצבורים בקופת הגמל באמצעות קצבה חודשית בלבד. במידה והעמית צובר קצבה חודשית הגבוהה מסכום הקצבה החודשית המינימלית הוא רשאי למשוך כספים מקופת הגמל באופן חד פעמי, אך עליו לעמוד בתנאים שונים המשתנים בין עמית שכיר לבין עמית עצמאי כמו שנות ותק בקופה וגיל. תנאי הזכאות מפטור ממס משתנים בהתאם לגיל העמית, סכום המשיכה וסוג הקופה ממנה מושכים את הכספים.

קנס על משיכה שלא כדין

במידה ומתכננים למשוך את כספי קופת הגמל שלא כדין, כלומר לא בהתאם לתקנות, יש לקחת בחשבון כי נגבה קנס בצורת מס על פי תקנות מס הכנסה העומד על 35% על כספי קופת גמל הונית, ומס בגובה 35% או מס שולי על כספי קופת גמל קצבתית (לפי הגבוה ביניהם).
משיכה כספים במקרים אחרים

יורשיו של עמית, אשר חסך לקופת גמל, זכאים לקבל את כספיו הצבורים על שמו ללא תשלום מס בתשלום חד פעמי. במקרים בהם העמית או אחד מבני משפחתו חולה או נפגע בתאונה או ממקרה אחר, ונקבעה נכות העולה על 75% יוכל העמית למשוך את הכספים שצבר כולל רווחים מקופת הגמל. במקרים בהם העמית או אחד מבני משפחתו זקוקים לכיסוי הוצאות רפואיות גבוהות העומדות על יותר ממחצית ההכנסה של העמית יכול העמית למשוך כספים קופת הגמל, ללא תשלום מס, עד גובה ההוצאות הרפואיות ששולמו לטובת הטיפולים הרפואיים. מקרים נוספים בהם ניתן למשוך כספים מקופת הגמל הם כאשר לעמית ולבן/ בת זוגו אין הכנסה העולה על שכר המינימום, ומעביד יכול למשוך את כספי התגמולים או הפיצויים מקופת הגמל בעקבות התפטרות עובד אך כספים אלה יוכרו כהכנסה החייבת במס. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y