פסגות קופת גמל

בית ההשקעות פסגות מציע באמצעות פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ קופות גמל במגוון רחב של מסלולים. פסגות קופת גמל מהווה אפיק חיסכון פנסיוני לטווח ארוך באמצעותו יכול העמית להבטיח הכנסה ורווחה כלכלית בהגיעו לגיל הפרישה. מטרתה העיקרית של פסגות קופת גמל היא צבירת כספים בחיסכון נושא תשואה ורווחים שיהיה ניתן לממש כאשר העמית פורש מעבודתו בדרך של קצבה חודשית או בדרך סכום חד פעמי כהיוון בהתאם לתקנות מס הכנסה וחוק הפיקוח על קופות הגמל. פסגות קופת גמל מאפשרת לעמית, שכיר או עצמאי, ליהנות מכל היתרונות של בית השקעות גדול כמו גב פיננסי איתן ויציב, שירות מקצועי, אמינות וניהול כספים מתקדם. 

מנהלי ההשקעות של פסגות פועלים בתיאום מושלם עם מחלקת המחקר המתקדמת בפסגות ומחקר מעמיק של אפשרויות ההשקעה הכדאיות בארץ ובעולם הנעשה באופן רציף על ידי אנליסטים ומנהלי סיכון וכן על ידי ייעוץ מגופי מחקר חיצוניים בארץ ובעולם. עמיתי פסגות קופת גמל יכולים לבחור במגוון מסלולים בעלי מאפייני השקעה שונים ורמת סיכון נמוכה או גבוהה.

יתרונות קופת גמל פסגות

קופת גמל פסגות מיועדת לשכירים ולעצמאים, ושכירים ועצמאים נהנים מהטבות המס בעידוד המדינה אשר מעוניינת כי הציבור יחסוך לגיל הפרישה. עם השינויים בחוק יכול כל אדם לבחור בקופת גמל המתאימה לו בהתאם לשיקוליו וניתן לעבור בין קופות גמל באופן חופשי וללא פגיעה בזכויות. פסגות מציעה קופות גמל במגוון מסלולים ועמיתים יכולים לעבור בקלות בין קופות הגמל השונות. בית ההשקעות פסגות משקיע משאבים רבים במחקר וצוות המחקר מונה מעל 80 אנליסטים, מנהלי השקעות, כלכלנים ואנשי מסחר הפועלים כדי לדאוג להשקיע את כספי העמיתים בתבונה ומתוך דאגה כנה לעתיד עמיתי קופת גמל פסגות. כתוצאה מכך, מראה פסגות קופת גמל תשואה חיובית גבוהה במהלך השנים האחרונות ולכן מעל 1.3 מילון ישראלים רשומים כעמיתים בקופות הגמל השונות של בית ההשקעות פסגות.

ריבוי מסלולים

עמיתי פסגות קופת גמל נהנים מריבוי מסלולים, והם יכולים לבחור במסלול הכללי אשר מתאים למי שאינו בקי בהשקעות. במסלול זה בוחרים מנהלי ההשקעות את מאפייני ההשקעה. ניתן לבחור במסלול יחיד או לשלב בין מסלולים וכך העמית יכול להשיג תשואה גבוהה יותר ולפזר סיכונים. המסלולים העיקריים המרכיבים את פסגות קופת גמל הם מסלול מט"ח, מסלול שקלי, מסלול גמל מדדים, מסלול מניות עד 10% או מסלול מניות עם למעלה מ- 90% השקעה במניות. כמו כן ניתן לבחור במסלול בעל הכשר הלכתי המתאים לחרדים ודתיים ובמסלול זה קובעת ועדת ההשקעות את הרכב השקעות לאחר קבלת אישור הלכתי.

דמי ניהול ותשואה

ממוצע דמי הניהול נכון לשנת 2011 עמד על 0.88% ושיעור העמלות הממוצע שנגבה בפועל מתוך נכסי הקופה הוא 0.03%. עמיתי פסגות קופת גמל במסלול הכללי זכו לתשואה מצטברת של 10.93% נכון לשנת 2012  והיקף הנכסים בקופה זו עומד על כ- 5.3 מיליארד ש"ח. עמיתי קופת גמל פסגות הבקיאים ברזי ההשקעה בשוק ההון יכולים לבחור במסלול IRA המאפשר להם להרכיב את תיק ההשקעות בניהול אישי.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y