משיכת כספים מקופת גמל

בעקבות תיקון 3 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, חודש ינואר 2008, בוטלה החלוקה שהיתה נהוגה בקופות הגמל בין מסלול הוני למסלול קצבתי. החל מראשון בינואר 2008 יקבל העמית בעת משיכת קופת הגמל קצבה חודשית. עמית אשר צובר מעל תקרת הקצבה זכאי למשוך כספים מקופת הגמל בסכום חד פעמי או כתוספת לקצבה החודשית וכך הוא למעשה מגדיל את הקצבה החודשית שהוא מקבל.

משיכת כספים מקופת הגמל לפני הזמן נקראת משיכה שלא כדין ולכן ייאלץ העמית לשלם מס בשיעור 35% מסכום המשיכה. ישנם מקרים בהם אפשר לבקש פטור ממס, לרוב מדובר במקרים בהם העמית או בן משפחה מדרגה ראשונה סובל ממצב רפואי קשה או במקרים של מצב כלכלי קשה, אך יש להגיש בקשה מיוחדת למס הכנסה.
 

השינוי הגדול באופן משיכת כספי קופות גמל
 

קופת גמל הינה אפיק חיסכון לטווח בינוני או ארוך ונחשבת לאפיק חיסכון כדאי בגלל הטבות המס הגלומות בה. עד שנת 2005 נהגו רבים להפקיד כספים בקופות גמל מכיוון שהיה ניתן לקבל את הכספים בתשלום חד פעמי. תיקון 3 לחוק שינה כאמור את שוק החיסכון הפנסיוני. החלטת משרד האוצר קבעה שהחל מ-01.01.08, אפשרויות החיסכון הפנסיוני יהפכו רק לאפיקי חיסכון שמטרתם להקנות לחוסכים בהם עם הגיעם לגיל הפרישה קצבה חודשית ולא תשלום חד פעמי.במסגרת התיקון שקבע האוצר הוחלט שכספים שהופקדו לפני 01.01.08 ניתנים למשיכה מהקופה בגיל 60, וכספים אלה פטורים ממס כל עוד שוותק ההפקדה לקופה יהיה לפחות 5 שנים. משיכה לפני הזמן תחייב את העמית לשלם מס של 35%. עוד הוחלט, כי כספים אשר נצברים החל 01.01.08, במידה והם כספי פיצויים, ניתנים למשיכה בעת סיום יחסי עובד מעביד, וכי כספי התגמולים ניתנים למשיכה אך ורק באמצעות קצבה חודשית. חלק מסכום הקצבה ניתן להוון במידה והעמית מגיע לרף הקצבה המינימלי המתעדכן מדי שנה. 

מומלץ לקבל ייעוץ לפני המשיכה

נושא משיכת הכספים מקופות הגמל עובר תכופות שינוי ויש להבדיל בין הפקדות שנעשו לפני 2005, הפקדות עד לסוף 2007 והפקדות שנעשו לאחר 01.01.08. תנאי משיכת כספים מקופת גמל משתנים בין עמית עצמאי לעמית שכיר וכדי להבין האם ניתן למשוך כספים ולקבלם כסכום חד פעמי או רק כקצבה חודשית מומלץ לפנות ליועץ שיוכל לעזור לעמית להבין את הנושא. אם בעבר נהגו רבים להפקיד כספים לקופת גמל כדי ליהנות מהתשואות ואז משכו את הכסף לטובת שיפוץ בבית, החלפת רכב, או מימון כל מטרה אחרת, הרי כיום ניתן לקבל את הכספים רק כקצבה חודשית. שינוי זה נעשה בעקבות משיכת כספים גבוהה מקופות הגמל בעקבות המשבר הכלכלי ובעקבות התשואות השליליות שקופות הגמל השיגו. יועץ מוסמך יוכל לבדוק עבור העמית את תיק קופת הגמל ולהסביר לו כיצד ניתן למשוך את הכסף והאם פעולה זו משתלמת עבורו. משיכת כספי קופת הגמל לפני הזמן גוררת בעקבותיה תשלום מס של 35%  מסך החיסכון אך חשוב לדעת כי אין תשלום מס על רווחי ההון. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y