פנסיה רפואית 

למבוטחים רבים המצטרפים לתכנית ביטוח פנסיוני כמו קרן פנסיה או ביטוח מנהלים יש גם מרכיב של פנסיה רפואית. פנסיה זו ניתן לקבל במקרה של אי יכולת לעבוד ולהשתכר על רקע אירוע רפואי. חשוב לבדוק האם הזכאות קיימת בתכנית הפנסיה אליה מצטרפים ולרוב יש הגבלות שחברות הביטוח מחייבות כמו תקופת אכשרה ותקופת זכאות. 

גובה הקצבה אותה מקבלים לאחר אישור הפנסיה משתנה בהתאם לתכנית הפנסיה שברשות המבוטח והחישוב על פי רוב יעשה בהתאם לפנסיה לה יהיה המבוטח זכאי במידה והגיע לגיל הפרישה. פנסיה רפואית חשובה ביותר והיא תבטיח למבוטח יכולת להמשיך ולדאוג לבני משפחתו, וכן אפשרות לעמוד בנטל ההוצאות בעקבות הטיפולים הרפואיים הנדרשים והירידה בהכנסות מעבודה. פנסיה רפואית ניתן לקבל רק לאחר אישור הקרן ובמקרים מסוימים יש להגיע לוועדה רפואית.


איבוד כושר עבודה

פנסיה רפואית מכסה את המבוטח במקרים בו הוא אינו יכול להמשיך לעבוד בגלל אירוע רפואי. הפנסיה מכסה מקרים של נכות ואובדן כושר עבודה של לפחות שלושה חודשים. כדי להוכיח את הנזק הרפואי אשר מונע מהמבוטח לעבוד יש להגיש מסמכים לגבי הבעיה הרפואית או הנכות אשר הביאה את המבוטח לאי יכולת לעבוד, אישור מטעם הרופא המשפחתי בקופת חולים, פרוטוקולים מביטוח לאומי לגבי קביעת שיעור הנכות וקביעת אי יכולת לעבוד וכל מסמך אחר שחברת הביטוח או החברה אשר מנהלת את הקרן תבקש. לאחר בדיקת המסמכים על ידי רופא מקצועי מטעם הקרן יוחלט האם יש לזמן את המבוטח לוועדה מקצועית שתבחן לעומק את המסמכים, תבדוק את המבוטח ותקבע את החלטתה.


פנסיה קבועה או זמנית

מבוטח זוכה לקצבת פנסיה רפואית במקרה של אובדן כושר עבודה בעקבות מחלה או נכות לתקופה זמנית או קבועה והקצבה תחושה בהתאם לקביעת הוועדה שתפסוק האם אובדן כושר העבודה הוא מלא או חלקי.

חשוב לדעת כי קרן הפנסיה רשאית לבחון מדי פעם האם המבוטח עדיין נמצא במצב של אי יכולת עבודה או שמא הוא יכול לחזור ולעבוד, גם אם לא במקצוע הקודם בו עסק. מורכבות הנושא דורשת ייעוץ ולכן חשוב כי המבוטח יתייעץ עם איש מקצוע לפני הגשת המסמכים, ייעוץ וליווי מקצועי בפני הוועדה הרפואית וייעוץ בכל הנוגע להתדיינות עם חברת הביטוח.


החמרת מצב

ישנם מקרים בהם בריאותו של המבוטח הולכת ומתדרדרת ולכן חשוב לעדכן את הקרן בנוגע לכך. יש מקרים בהם ביטוח לאומי מעלה את אחוזי הנכות בעקבות מחלה ההולכת ומחריפה או בעקבות מקרים רפואיים אחרים. לרוב יש צורך לעבוד מחדש ועדה רפואית שתבחן את המסמכים ותקבע את אחוזי הנכות או גובה הקצבה בהתאם להידרדרות במצב הרפואי. יש מקרים בהם מסתיימת תקופת הזכאות לקבלת גמלה זמנית ואז יש לדרוש בדיקה מחדש בוועדה הרפואית מטעם הקרן. חשוב לשמור על הזכויות בקרן ובמידה והבקשה נדחית יש לשמור על רצף זכויות כדי לקבל פנסיה רפואית במקרה של החמרה במצב הרפואי.

 

  

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y