דמי ניהול פנסיה

דמי ניהול פנסיה משתנים בין הגופים הפנסיוניים ומדינת ישראל מנסה באמצעות תקנות וחוקים להפחית את דמי הניהול כדי שלציבור החוסכים יוותרו כספי פנסיה גבוהים יותר. כל גוף פנסיוני גובה בהתאם למדיניות הנהוגה בו אך לפי המגבלות בחוק. דמי ניהול פנסיה נגבים בהתאם לאפיק החיסכון ולעתים רבות עומדים העמיתים חסרי אונים ולא מצליחים להבין כיצד נגבים מהם דמי הניהול המשתנים בין אפיקי החיסכון השונים. דמי ניהול פנסיה נועדו למימון פעולות הניהול וההשקעות של הגוף הפנסיוני ולרוב גובים אותם אחת לרבעון. בעקבות הרפורמה והחוקים החדשים בענף הפנסיה מוגבלות חברות הביטוח ובתי ההשקעות בגובה דמי הניהול וכוח המיקוח של החוסכים עלה. חשוב לנצל זאת כדי לנסות ולהפחית את דמי הניהול ולמקסם את גובה החיסכון העומד לזכות העמית. 

תשואה נטו

חשוב לבצע סקר השוואה מקיף בין אפיקי הפנסיה השונים ולבחור בתוכניות חיסכון פנסיוניות המתאימות באופן אישי לעמית. המגוון הרחב של אפיקי ההשקעות והמסלולים המוצעים תורם לבלבול ורבים מתמקדים רק בגובה התשואה ולא משווים את דמי הניהול אשר משפיעים ישירות על החיסכון הנצבר. חשוב לפנות ליועץ פנסיוני שיעזור בהתאמת תוכניות החיסכון. כאשר משווים בין תשואות התוכניות הפנסיוניות שונות יש לבדוק את התשואה נטו, כלומר, לבחון את התשואה שהשיגה התוכנית לאחר ניכוי דמי הניהול. מדי פעם מתפרסמים במדורי הכלכלה בעיתונות ובאינטרנט מבחני השוואה בין קרנות הפנסיה, קופות הגמל, ביטוח המנהלים וקרנות ההשתלמות ולרוב מתפרסמים גם נתוני התשואה נטו וגובה דמי הניהול. סקרים אלה עוזרים בבחירה נבונה של אפיקי החיסכון הפנסיוני אך הם אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי.

שר האוצר מתערב

מדינת ישראל פועלת באמצעות הסמכת שר האוצר לטפל בנושא עלויות דמי הניהול. ביולי 2012 חייב שר האוצר את קופות הגמל וקרנות הפנסיה לגבות דמי ניהול נמוכים. לאחר מכן פעל שר האוצר גם בנושא דמי הניהול של ביטוחי המנהלים ושיעורי דמי הניהול עומדים להשתוות לאלה הנהוגים בקרנות הפנסיה. בעקבות השינויים נקבע לדמי הניהול אותם יכולים הגופים הפיננסיים המנהלים קרנות פנסיה לגבות ועומד על עד 6% מהסכומים המופקדים ודמי הניהול על הצבירה הכוללת עומדים על עד 0.5%. כיום תקרת דמי הניהול על קופות הגמל עומדים על 2% אך החל משנת 2013 נקבע כי דמי ניהול קופות גמל יוזלו לשיעור של 1.1% ובשנת 2014 תבוצע הוזלה נוספת ודמי הניהול יעמדו על תקרה של 1.05%. עבור החוסכים בקופות הגמל מדובר בהישג של ממש ודמי הניהול מופחתים בכ- 50% מדמי הניהול היום.

יתרון הגודל

עמיתי קרנות פנסיה המצטרפים להסדר פנסיוני דרך מקום עבודה גדול נהנים לרוב מדמי ניהול מופחתים בהשוואה לעמית המצטרף באופן פרטי. חשוב לדעת כי דמי הניהול משתנים גם בין מסלולי ההשקעה השונים ובמסלולי חיסכון הפועלים ברמת סיכון גבוהה יותר נהוג לקחת דמי ניהול גבוהים יותר לעומת המסלולים הכלליים והמסלולים הסולידיים. חשוב לנסות ולהתמקח על גובה דמי הניהול ולבחור באפיקי חיסכון פנסיוניים לא רק ע"פ התשואה כפי שרבים נוהגים לעשות אלא לפי גובה דמי הניהול. 

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y