דמי ניהול קרן פנסיה

דמי הניהול של קרנות הפנסיה נגבים בהתאם למדיניות הגוף הפנסיוני אשר מנהל את קרן הפנסיה. דמי ניהול קרן פנסיה נגבים בעת ההפקדה לקרן, לאורך השנים תמורת ניהול וביצוע פעולות, ובשלב משיכת הכסף בגיל פרישה או לפני כן. דמי ניהול בקרן פנסיה מורכבים משני סעיפים עיקריים: דמי ניהול על הפקדות שוטפות בגובה עד 6% ודמי ניהול על הצבירה הכוללת עד 0.5%. 

דמי ניהול נגבים לרוב אחת לרבעון ועל הגופים הפנסיוניים לעמוד בתקנות של משרד האוצר המגבילות את גובה דמי הניהול. משנת 2009 ניתן לנייד בקלות כספים בין קרן פנסיה אחת לאחרת ולכן עלה כוח המיקוח של החוסכים וש לנצל זאת כדי לנסות ולהפחית את דמי הניהול ככל הניתן וכך למקסם את גובה החיסכון והכספים הנצברים לזכות העמית.

דמי ניהול מקסימליים

בעקבות השינויים בענף קבע משרד האוצר רף לדמי הניהול אותם יכולים הגופים הפיננסיים המנהלים קרנות פנסיה לגבות.  נקבע כי דמי הניהול המקסימליים שחברות הביטוח ובתי ההשקעות יוכלו לגבות יעמוד על עד 6% מהסכומים המופקדים. כלומר, אם גובה ההפקדה החודשי עומד על 1,000 ש"ח תגבה הקרן 60 ש"ח המהווים בחישוב שנתי 720 ש"ח. דמי הניהול על הצבירה הכוללת עומדים על עד 0.5%, כלומר, במידה ומנהלי ההשקעות של הקרן השיגו תשואה של 6% על תוכנית החיסכון יקבל העמית החוסך בקרן הפנסיה תשואה נטו של 5.5%. בעקבות התחרות בענף נוהגות קרנות הפנסיה לגבות ממוצע של 3-4% מההפקדות החודשיות ושיעור של 0.3- 0.4% לשנה מהחיסכון המצטבר.

לבדוק תשואה נטו

כאשר באים להשוות בין קרנות הפנסיה השונות יש לבדוק את הנתונים המתפרסמים כתשואה נטו, כלומר התשואה שמנהלי ההשקעות בקרן השיגו לאחר ניכוי דמי הניהול. באמצעות השוואה של התשואה נטו ניתן להבחין מי מקרנות עדיפה וכך לבחור טוב יותר בקרן פנסיה. הגופים הפיננסיים נוהגים להציג את הנתונים הנוחים להם ולכן יש בתי השקעות וחברות ביטוח המציגים את התשואה לפני ניכוי דמי הניהול. בעזרת אתרים שונים באינטרנט ניתן לקבל תמונת מצב מלאה בה האתר מציג את תשואת קרנות הפנסיה לפני ואחרי ניכוי דמי ניהול.

יתרון הגודל

עמיתי קרנות פנסיה המצטרפים להסדר פנסיוני דרך מקום עבודה גדול נהנים לרוב מדמי ניהול מופחתים. כך לדוגמה עמיתי קרן הפנסיה אשר עובדים בכוחות הביטחון כמעט ולא משלמים דמי ניהול בעוד עמית המצטרף באופן פרטי ישלם דמי ניהול גבוהים המשיקים כמעט לגובה המקסימלי שהגוף הפיננסי יכול לגבות. ככל שמצטרפים להסדר פנסיוני בגיל מוקדם יותר ניתן לרוב ליהנות מדמי ניהול מופחתים מכיוון שהגוף הפיננסי מצליח להרוויח כסף רב לאורך השנים ומשתלם לו לצרף עמיתים מגיל צעיר ככל הניתן.

כדאי להתמקח

בעקבות התחרות בענף קרנות הפנסיה מתחרות החברות השונות ביניהן ולעתים הן יציעו דמי ניהול מופחתים כדי לגרות ולצרף אליהן עמיתים חדשים. חשוב לבדוק את סעיף דמי הניהול ומומלץ לנסות ולהתמקח על סעיף זה מכיוון שלכל אחוז בגובה דמי הניהול יש השפעה משמעותית על צבירת הכספים לאורך השנים.

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y