תשלום פנסיה

בעקבות הרפורמה בענף הפנסיה בישראל נכנס לתוקפו חוק פנסיית חובה בראשית שנת 2008. הסכם הפנסיה החדש מגדיר את חובת המעביד להעביר תשלום פנסיה לעובדיו וכן מוגדר מהו חלקו של העובד בתשלום. ההסכם החדש הביא לכך שכמיליון שכירים במגזר הפרטי יהנו מקצבת פנסיה בגיל הפרישה ויזכו לחיי רווחה. במסגרת החוק החדש נדרש כל עובד, שלא נכלל עד שנת 2008 בהסדר פנסיה, לבחור באחד מאפיקי החיסכון לפנסיה הקיימים- קרן פנסיה, קופת גמל משלמת קצבה, ביטוח מנהלים. 

ההסכם מוסיף וקובע מהו חלקו של המעביד וחלקו של העובד בהפרשה לחיסכון הפנסיוני כאשר בשנת 2014, לאחר עליה הדרגתית בשיעור התשלום לפנסיה יגיע סה"כ ההפרשות לפנסיה כאחוז משכר העבודה של מועסק ל- 17.5%.


להבטיח זכאות לפנסיה

תשלום קבוע ורציף לחיסכון פנסיוני מבטיח לשכירים ולעצמאיים כי יגיעו לגיל הפרישה עם ביטחון כלכלי ויזכו לרווחה ושמירה על אורח החיים. כדי ליהנות מזכאות לפנסיה על העובד לעמוד בקריטריונים שונים כמו גיל, ותק בתשלום לפנסיה ותנאים נוספים המוגדרים בחוק הפנסיה החדש. חשוב לדעת כי חישוב התשלום לפנסיה נעשה לפי השכר המוגדר כשכר בסיס וישנה תקרה לשכר המזכה לפנסיה- השכר הממוצע במשק הישראלי. פנסיה ניתן לקבל גם לפני גיל הפרישה הנקוב בחוק ולכן בסיום העבודה מסיבה זו או אחרת מנכה המעביד את הסכומים שהופרשו לרכיב הפיצויים במסגרת הביטוח הפנסיוני.


שלושה מסלולים לחיסכון פנסיוני

כל עובדי רשאי לבחור בעצמו את אפיק החיסכון הפנסיוני. יש בשוק מגוון רחב של מוצרים ומסלולי חיסכון פנסיוני אך אם בעבר קבע המעסיק את התכנית הפנסיונית אליה הפרשי תשלומים הרי כיום הזכות היא בידי העובד. גם עצמאי בוחר באופן חופשי את אפיק החיסכון הפנסיוני. חשוב לפנות לייעוץ פנסיוני כדי ללמוד על מגוון האפשרויות הקיימות ולקבל ייעוץ כיצד להתאים באופן אישי את הביטוח הפנסיוני לצורכי המבוטח ובהתאם ליעדיו ומאפייניו האישיים.

קרן פנסיה מהווה את המסלול הוותיק והבולט והיא כוללת מרכיבים של פנסיית נכות, קצבת זקנה וקצבת שאירים במקרה מוות של המבוטח. בעקבות השינויים בענף הפנסיה לא ניתן יותר לקבל את הכסף שנצבר לזכותו של העמית כסכום חד פעמי אלא מקבלים קצבה חודשית. ביטוח מנהלים מתאים בעיקר לנושאי משרות בכירות ולעובדים אשר מקבלים משכורת גבוהה. תנאי החוזה אשר נחתם בין השכיר לחברת הביטוח קבועים וידועים מראש והשכיר נהנה מביטוח חיים ריסק וחיסכון לגיל הפרישה אותו ניתן למשוך כסכום חד פעמי או לקבל קצבה חודשית. המסלול השלישי הוא קופת גמל אליה מפרישים יחד המעביד והעובד. כאשר העובד מגיע לגיל הפרישה הוא נהנה מכספים שצבר ומרווחים וריביות שהצטברו בקופה לזכותו.


איך מבצעים תשלום לפנסיה

 כאשר מצטרפים לתכנית פנסיה ניתן לבקש מהמעביד כי יפריש את הכספים מהשכר ישירות לחשבון הבנק של הקרן אך ניתן להצטרף באופן פרטי ולהעניק הרשאה לקרן או לחתום על הוראת קבע לביצוע תשלום לפנסיה מדי חודש מחשבון העו"ש.     

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y