ביטוח רכב

ביטוח רכב הינו ביטוח המציע לבעל הרכב כיסוי כנגד סיכוי פגיעה בגוף בעת תאונת דרכים, פגיעה ברכוש בכל הנוגע לרכב עצמו, וכן הגנה מפני תביעות צד ג'. פוליסות ביטוח רכב נחלקות לשלושה סוגי פוליסה שונים זה מזה:

car

    • פוליסת ביטוח חובה לרכב – פוליסת ביטוח חובה לרכב מעניקה כיסוי כספי לנהג, לנוסעים ולהולכי הרגל מפני עבור פגיעות בגוף ובנפש אשר נגרמו עקב תאונה בה היה מעורב הרכב המבוטח
    • פוליסת ביטוח מקיף לרכב – פוליסות ביטוח מקיף לרכב מעניקות כיסוי עבור נזקי רכוש אשר עלולים להגרם לרכב המבוטח במקרים שונים בינהם תאונת דרכים, פגיעה בזדון במהלך גניבה או ניסיון פריצה לרכב המבוטח ונזקי טבע שונים כגון ברק, שטפון או אש.

 

 

 

  • פוליסת ביטוח צד ג' לרכב – פוליסת ביטוח צד ג' לרכב מעניקה לבעל הפוליסה הגנה מפני תביעות בהן ניזוק רכושו של בעל צד שלישי אשר מעורב בתאונה עם הרכב המבוטח. הכיסוי הוא הן עבור סכום התביעה והן עבור ההגנה המשפטית לעורכי הדין אשר ייצגו את הנתבע בעת התביעה הפלילית.

ביטוח רכב – חלוקת הפוליסות בין מבטחים שונים

על פי חוק מוגנות פוליסות ביטוח רכב עבור רכבים פרטיים ומסחריים עד ארבעה טון בתנאי מינימום הקבועים בחוק להן מחויבות כל חברות הביטוח. כחלק מהתנאים הללו קיימת חובה לבטח רכב אשר נרכשה עבורו פוליבת סיטוח רכב מסוג ביטוח מקיף לרכב בסעיפים הכלולים בפוליסת ביטוח צד ג' לרכב.

קיימים מקרים מסוימים בהם ניתן לסטות מהגדרות אלו הקבועות בחוק:

  • כאשר פוליסות ביטוח רכב נרכשות עבור ציי רכב הכוללים למעלה מ-40 כלי רכב שונים, מתיר המחוקק לרוכש פוליסות ביטוח רכב אלו לנהל משא ומתן עצמאי עם חברות הביטוח השונות על תנאי פוליסות ביטוח רכב השונות. במסגרת זו, מאפשר החוק להפריד בין פוליסות ביטוח מקיף לרכב ופוליסות ביטוח צד ג' לרכב ומאשפר לחברה אשר רוכשת פוליסות ביטוח רכב אלו לרכוש את הפוליסות השונות מחברות ביטוח שונות, בהתאם לתנאים אותן חברות הביטוח מציעות.
  • כאשר הרכב אינו מסוג רכב פרטי או מסחרי עד ארבעה טון, לא מוגדרים תאני מינימום הקבועים בחוק עבור פוליסות ביטוח רכב המיועדות עבור רכבים אלו. במקרים מעין אלו ניתן להפריד את תכולת פוליסת ביטוח רכב לכל שלושת מרכיביה ולרכוש כל מרכיב בחברת ביטוח שונה.
  • כאשר גיל הרכב הוא בן למעלה מעשר שנים נוהגות חברות הביטוח לסרב לבטח את הרכב כיוון וכמעט כל פגיעה בו מוגדרת כטוטל לוס בעקבות עלויות התיקון הגבוהות ובמקביל הירידה בערך הרכב. במקרים מעין אלו רשאי בעל הרכב לרכוש פוליסת ביטוח צד ג' לרכב בלבד.

ביטוח רכב – כניסת הביטוח לתוקף

פוליסות ביטוח רכב נכנסות לתוקף במועדים שונים בהתאם לסוג הפוליסה: ביטוח חובה לרכב נכנס לתוקפו מייד עם תשלום דמי הביטוח והחתמת תעודת הביטוח בחותמת הבנק עבור התשלום. פוליסות ביטוח מקיף לרכב נכנסות לתוקפן כאשר תנאי פוליסת ביטוח רכב מסוכמים בין המבוטח לחברת הביטוח, גם אם עדיין לא בוצע תשלום כלשהו לחברת הביטוח, ובלבד כי התנאים אותם התנתה חברת הביטוח, כגון התקנת אמצעי מיגון נוספים לרכב, התקיימו.

קבלת הצעת ביטוח רכב
מלא את פרטייך וקבל הצעה אטרקטיבית
לביטוח רכב ללא כל התחייבות מצדך

*שם מלא
*אזור מגורים
*טלפון
*דוא"ל
*גיל הנהג הצעיר ביותר
*סוג הביטוח
*יצרן הרכב
*דגם הרכב
*שנת יצור
*מספר תביעות ב 3 שנים האחרונות