קרן השתלמות

בעבר, ניתן היה לרכוש תוכניות חסכון הוניות אשר יועדו לתקופות זמן קצרות בינוניות וארוכות ואשר ההפקדות אליהן כללו הטבות מס. לאחר אשר התברר כי למרבית האזרחים במדינה אין חסכונות אשר יספיקו על מנת לקיימם בכבוד לאחר הפרישה לגמלאות, החליטה המדינה על חקיקת חוקים אשר יבטיחו כי מרבית החסכונות אשר מזכים בהטבות מס יהיו מיועדים למטרות אלו.

החל משנת 2005, כספים אשר מופקדים בקופות גמל ניתן למשכם ללא קנסות ותשלום מס רק לאחר גיל הפרישה והחל משנת 2008 ניתן למשוך את הכספים רק במסגרת העברתם לקופה משלמת לקצבה אשר קוצבת מידי חודש, בהתאם לטבלת תוחלת החיים הצפויה, סכום מסוים אשר מיועד לצרכי קיום החוסך. קופות גמל היו מכשירי החסכון ההוניים העיקריים לתקופות ארוכות אשר זיכו בהטבות מס. נוסף על קופות הגמל, קרנות השתלמות היוו מכשיר חסכון נוסף המיועד לתקופות קצרות ובינוניות של שלוש או שש שנים (או יותר) וכיום הן מכשיר החסכון היחיד באמצעותו ניתן לחסוך חסכון הוני אשר ישתחרר לפני הפרישה לפנסיה ואשר מזכה בהטבות מס.

קרן השתלמות – הרעיון אשר מאחורי החסכון

קרן השתלמות נועדה במקור להבטחת כספים אשר מיועדים להכשרה מקצועית ולימודים. ניתן למשוך כספים מקרנות השתלמות למטרות הכשרה מקצועית ולימודים מקץ שלוש שנים. הבנה כי ייתכנו מטרות נוספות הביאה לידי כך שניתן למשוך כספים מקרנות השתלמות למטרה כלשהי מקץ שש שנים לאחר תחילת החסכון.

עם השנים, הפכו קרנות התשלמות למכשירי חסכון לטווח קצר ובינוני לכל דבר, ומטרתן המקורית כמעט ונשתכחה.

כיום, כיוון ומדובר בסוג החסכון היחיד אשר ניתן למושכו כחסכון הוני שלא דרך קצבה חודשית בגיל הפנסיה, לעתים קרובות נעשה שימוש בקרנות השתלמות כחסכון פנסיוני הוני אשר ניתן לשחררו אף טרם הגעה לגיל הפרישה.

קרן השתלמות – משיכת הכספים

ניתן למשוך כספים מקרן השתלמות לאחר שש שנים לכל מטרה ולאחר שלוש שנים במידה ומדובר במטרה אשר היא למידה או הכשרה מקצועית. במידה והחוסך הגיע לגיל הפנסיה, ניתן למשוך את הכספים מקרן השתלמות לאחר שלוש שנים מיום פתיחת הקרן לכל מטרה. שיכת הכספים מקרנות השתלמות מזכה בהטבות ופטור ממס, כשם אשר הפקדה לקרונות השתלמות מזכה בהטבות מס.

קרן השתלמות – שכירים ועצמאים

שכירים רשאים לפתוח קרן השתלמות רק באישור המעסיק. במידה ושכיר פותח קרן השתלמות, יש להחתים את המעסיק על הסכמה והתחייבות כי כספי קרנות ההשלתמות יועבור לעובד לאחר פיטוריו או התפטרותו. בניגוד לעובד שכיר, עובדים עצמאיים רשאים לפתוח קרנות השתלמות בכל עת.

ניתן להפריש כל סכום לקרנות השתלמות אולם החלק המזכה בהטבות מס נע בין 2.5%-7% מההכנסה החייבת בחוק, ובלבד שלא יעבור על התקרה המוגדרת בחוק. על כל הפקדה הנמוכה מ-2.5% או הגבוהה מ-7% לא חלות הטבות מס.

כאשר מדובר בעובדים שכירים, נהוג כי העובד מפריש 2.5% משכרו לקרנות השתלמות ואילו המעסיק מפריש כ- 7.5% אחוז נוספים עליהם זוכה המעסיק בהטבות מס.

קבלת הצעת קרן השתלמות

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעת קרן השתלמות ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y