חברות ביטוח

חברות ביטוח בישראל עוסקות בשלושה ענפי ביטוח עיקריים: ביטוח אלמנטרי הקשור בעיקר לענפי הרכוש, ביטוחי רכב וכדומה, ביטוח חיים וביטוחי בריאות. פעולתן של חברות ביטוח בישראל מפוקחת על ידי אגף שוק ההון במשרד האוצר.

חברות ביטוח בישראל נדרשות לרשיון מטעם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון כדי לעסוק בתחום, חברות הביטוח מאוגדות בשני איגודים בישראל – איגוד חברות הביטוח בישראל, או התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ.

פוליסת הביטוח שמוכרות חברות ביטוח בישראל היא מעין הסכם בין חברת הביטוח לבין המבוטח, אשר על פיו חברות ביטוח מתחייבות לשלם סכום פיצויים מוסכם מראש בקרות מקרה הביטוח הרשום בפוליסת הביטוח. על פי תנאי פוליסת הביטוח של חברות ביטוח, המבוטח משלם סכום קבוע, לפעמים בתשלום אחד ובדרך כלל בתשלומים חודשיים קבועים.

חברות ביטוח בישראל יכולות להציע מגוון של פוליסות ביטוח בתחומים שונים או להתמחות בביטוחים ספציפיים וייחודיים כגון: ביטוח הובלה ימי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח ציוד חקלאי וכדומה.

רוב חברות ביטוח מוכרות את פוליסות הביטוח שלהן באמצעות סוכני ביטוח, סוכני הביטוח הם אנשי מקצוע שלמדו את נושא הביטוח ופעילותם מצריכה רשיון שניתן על ידי אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון. כדי לקבל רשיון זה סוכן הביטוח חייב לעבור התמחות וכן בחינות בשלושה תחומים עיקריים: ביטוח כללי, ביטוח פנסיוני וביטוח ימי על פי בחירתו וההשכלה שסוכן הביטוח רכש בתחום. ישנן מספר חברות ביטוח המוכרות את פוליסות הביטוח שלהן בצורה ישירה, באמצעות שיחה טלפונית או באמצעות מכירת פוליסת הביטוח באתר החברה, חברות אלו טוענות כי המכירה הישירה של פוליסות הביטוח מורידה מהעלויות הרגילות של פוליסות הביטוח והופכת אותן לזולות יותר בהשוואה לפוליסות ביטוח שנמכרות על ידי סוכן ביטוח.

לאחר קרות האירוע או התאונה הרשומה בפוליסת הביטוח של המבוטח, על המבוטח להגיש תביעה אצל חברות ביטוח, המבוטח ממלא טופס תביעה אשר נבדק ומטופל על ידי עובדי החברה המתמחים בטיפול בתביעות. בדיקת התביעה כוללת בדיקה האם התביעה עונה להגדרתה בפוליסת הביטוח וכן הערכת הנזקים שנגרמו ישירות למבוטח או לרכוש שלו, הערכת הנזקים נעשית בדרך כלל על ידי השמאי של חברת הביטוח והיא זו אשר קובעת את סכום הפיצויים שהמבוטח יקבל מאת חברות ביטוח אלא אם כן נאמר אחרת בפוליסת הביטוח.

לכול חברות ביטוח יש הבדלים בפוליסות הביטוח שלהן, הבדלים אלו יכולים לייקר או להוזיל את עלות פוליסת הביטוח והם הרבה פעמים כוללים גם הרחבות והטבות ייחודיות לפוליסת הביטוח הספציפית כגון: שירות תיקונים למכשירים אלקטרוניים בביטוח דירה, שירותי גרירה וחילוץ לרכבים בביטוח מקיף, אפשרות לפיצוי כספי בגין דירה חלופית במקרה שאירעו נזקים לדירה שאינם מאפשרים את התגוררות הדיירים בדירה בביטוח דירה, פיצוי כספי במקרים של אובדן יכולת ביצוע פעולות שגרתיות בבית בביטוח תאונות אישיות וכדומה.

כדי לשמור על ערך הכספים אשר חברות ביטוח מקבלות מאת המבוטחים שלהן, חברות הביטוח משקיעות את הכספים במכשירים פיננסים שונים גם כדי לשמור על ערכם וגם כדי להגדיל את הרווחים שלהן, השקעת הכספים של חברות הביטוח מפוקחת על ידי משרד האוצר.

 

לקבלת הצעת ביטוח

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית לביטוח ללא כל התחייבות מצדך

כן לא 

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y