ביטוח אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה?

אחד המקרים מהם אנו חוששים במיוחד הוא, איבוד היכולת שלנו להשתכר בכבוד. זה עלול לקרות בעקבות פציעה בתאונה פתאומית או מחלה קשה. פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה היא הפתרון המקובל מעבר לדמי הביטוח הלאומי וקצבת הנכות שמובטחים ע"י המדינה במקרה של אובדן יכולת ההשתכרות.

בדרך כלל תקבולים אלו  זעומים במיוחד ולא מאפשרים השתכרות בכבוד בעיקר בתקופה שבה אנו נדרשים להוצאות רבות נוספות מעבר להוצאות המחייה השוטפת אליה אנו מורגלים. הפעלת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה תספק לנו הכנסה חילופית מכובדת מחברת הביטוח לאורך תקופה ארוכה.

מהו התקבול החודשי אותו נקבל מחברת הביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה?

גובה התקבול החודשי אותו נקבל במקרה של אובדן כושר עבודה תלוי בפרמיה החודשית אותה נשלם לחברת הביטוח. סכום זה ותנאי קבלתו נקבעים במשותף עם סוכן הביטוח בזמן רכישת הפוליסה. מומלץ לקבוע סכום פרמייה שמצד אחד לא יכביד על כיסנו בשוטף ויחד עם זאת יקח בחשבון את ההוצאות המיוחדות אותן נאלץ לכסות למקרה שנאלץ להפעיל אותו.

 

הגדרות אובדן כושר עבודה כפי שמופיעות בפוליסות המקובלות בעולם הביטוח:

1.      אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עבודה שהיא.

2.      אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בכל עיסוק סביר, התואם את השכלתו, הכשרתו ונסיונו.

3.      אובדן כושר עבודה אשר בעקבותיו לא יכול היה המבוטח לעסוק בעיסוק שבו עסק ב – 5 השנים האחרונות – כיסוי זה נמכר למקצועות מסוימים בלבד.

 

מהי הגדרת איבוד 75% מיכולת ההשתכרות?

ברובן של פוליסות הביטוח מחויב המבוטח להוכיח שאיבד כ75% מהיכולת להתפרנס. נהוג לקמט נתון זה בכמה שעות וימי עבודה מתוך שבוע עבודה מלא בהם הוא מסוגל להתפרנס. ניתן להגדיל את כיסוי הפוליסה בכך שאחוז היכולת להתפרנס יקטן מ75% עד למינימום של 25% מכושר ההשתכרות.

 

מהו המושג עיסוק סביר?

אחד מתנאי היסוד להפעלת פוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה, היא הוכחת איבוד היכולת להתפרנס מ"עיסוק סביר" שהוא העיסוק שממנו התפרנס המבוטח לפני  או עיסוק דומה לו. ככל שהגדרת העיסוק או המקצוע תהיה יותר מדויקת כך גדלים סיכוייו של המבוטח לקבל את התקבולים החודשיים מחברת הביטוח. חשוב לעדכן את פוליסת הביטוח עם כל שינוי מהותי בעיסוק.

 

מהו המושג תקופת ההמתנה?

בדרך כלל ישנה תקופת שבה המבוטח לא זכאי לתגמול מחברת הביטוח. בפוליסת אובדן כושר עבודה מוגדר פרק זמן זה כ"תקופת המתנה" אורכה הוא חלק מתנאי הבסיס של הפוליסה. אורך התקופה המקובל הוא שלושה חודשים. אם המבוטח רוצה לקצר את תקופת ההמתנה הוא יכול לרכוש נספח ביטוחי שנקרא פרנצ'זה. עיקרו של נספח זה, תשלום רטרואקטיבי ע"י חברת הביטוח עבור חודשי ההמתנה. התוצאה היא שבחודש הרביעי יקבל המבוטח תמורה עבור החודש הראשון בתקופת ההמתנה וכן הלאה, עד לכיסוי מלא של כל התקופה. והתחלת קבלת התקבולים החודשיים כפי שסוכם עליהם בפוליסת ביטוח אובדן כושר עבודה.

 

באילו מקרים נפסקת העברת התגמולים החודשיים ע"י חברת הביטוח?

1.      החלמתו של המבוטח כך שהוא יכול לחזור ולהתפרנס באופן מלא

2.      מות המבוטח

3.      תום תקופת הביטוח

4.      כאשר ימלאו למבוטח 67 שנים והוא יתחיל לקבל פנסיה

דואג לפנסיה שלך?

מלא את הפרטים הבאים ותקבל הצעה אטרקטיבית של ביטוח פנסיוני ללא כל התחייבות מצדך

אני מאשר/ת קבלת דוא"ל בנושא חדשות, עדכונים, מבצעים ופרסומות מאתר קרדיט ישראל

 y