ביטוח מקיף

ביטוח מקיף לרכב הינו ביטוח אשר מקנה פיצוי בעבור נזקי רכוש אשר נגרמו לרכב המבוטח. נזקים עשויים להגרם לרכב המבוטח בנסיבות שונות מהן הנפוצות הן תאונה או פגיעה בזדון כגון גניבה או ניסיון פריצה.

car

פוליסות ביטוח מקיף לרכב מקנות לבעל הרכב שלוות נפש וידיעה כי במקרה בו ייגרם לרכבו נזק, הוא יפוצה בסכום אשר ישמש למטרות תיקון הרכב או החלפתו לרכב חדש במידה ומדובר בטוטל לוס.

ביטוח מקיף – סוגי הפגיעה המוגנים

בניגוד לפוליסות ביטוח חובה לרכב אשר מקנות פיצוי במקרי תאונה בלבד, פיצוי הניתן כנגד פוליסת ביטוח מקיף לרכב מכסה מקרי ביטוח רבים ושונים, אשר תאונה היא רק אחד מאותם המקרים. מקרי ביטוח נוספים עבורם מבטיחה פוליסת ביטוח מקיף לרכב פיצוי לבעל הפוליסה הינם:

  • תאונה – בכל מקרה בו הרכב המבוטח היה מעורב בתאונה על פי הגדרתה על פי חוק, והרכב נפגע, זכאי בעל הפוליסה לתבוע את הנזק מפוליסת ביטוח מקיף לרכב.
  • גניבה או ניסיון פריצה – נזק לרכב יכול להיות כמובן במידה והרכב נגנב כולו, אולם גם אם התבצעה פריצה אל הרכב במטרה לגנוב מערכות שמע, לדוגמה, המותקנות ברכב, תיתכן פגיעה ברכב עצמו, למשל- ניפוץ שמשותיו.
  • נזקי טבע – קיימים נזקי טבע עבורם מקנה פוליסת ביטוח מקיף לרכב פיצוי לבעל הפוליסה, כדוגמת שטפונות, התלקחות אש וברקים. למעט הוספה מיוחדת אין על פי רב כיסוי לרעידות אדמה במסגרת פוליסת ביטוח מקיף לרכב.
  • פעולות בזדון (אשר אינן גניבה או ניסיון פריצה) – ובמסגרת זו פעולות איבה או מהומות. בחלק מפוליסות ביטוח מקיף לרכב קיים כיסוי עבור מצבים אלו.

ביטוח מקיף– התלות בסוג הרכב

ביטוח מקיף לרכב מוגן על ידי פוליסת ביטוח סטנדרטית הקבועה בחוק ואשר מחייבת את חברות הביטוח כולם בתנאי מינימום הכלולים בכל פוליסות ביטוח מקיף לרכב אשר הינו מסוג רכב פרטי או מסחרי עד ארבעה טון.

רכבים אשר אינם עונים על ההגדרה הזו ובכללם: רכבים מסחריים, רכבים המיועדים להסעת נוסעים, רכבים דו גלגליים ורכבים כבדים – כל אילו אינם מוגנים על ידי תנאי מינימום הקבועים בחוק ועל שום כן הפערים בין פוליסות ביטוח מקיף לרכב המוצעות עבורם עלולים להיות גדולים מאד.

פרמטר נוסף אותי יש להביא בחשבון בעת רכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב הוא גילו של הרכב המבוטח. ברכבים פרטיים ומסחריים עד ארבעה טון אין דינו של רכב אשר גילו הוא פחות מעשור כדין רכב בן עשר שנים ומעלה. רכבים בני עשר שנים ומעלה נהוג לבטח בביטוח צד ג' לרכב בלבד ולא לבטח בביטח מקיף לרכב כלל משום העלות הגבוה של תיקונם והסבירות כי עלות התיקון תעלה על 50% מערכו של הרכב דבר אשר יגדירו כטוטל לוס.

כאשר רכישת פוליסת ביטוח מקיף לרכב נעשית לא עבור רכב בודד כי אם עבור צי רכב בן ארבעים רכבים ומעלה, מתיר החוק הפרת תנאי המינימום הקבועים בחוק גם עבור רכבים פרטיים ומסחריים עד ארבעה טון. במקרים מעין אלו הגדרת תנאי פוליסת ביטוח מקיף לרכב תעשה באמצעות משא ומתן בין החברה המבטחת לחברה אשר בבעלותה ציי הרכב והחוזה אליו יגיעו יהיה החוזה התקף. בנוסף, במקרים מעין אלו ניתן להפריד בין פוליסת ביטוח מקיף לרכב לפוליסת ביטוח צד ג' לרכב כך שכל פוליסה תבוטח בחברה שונה.

ביטוח מקיף– ההבדלים בין הפוליסות השונות

כאשר הפוליסה לביטוח מקיף מוגנת על ידי תנאי מינימום הקבועים בחוק, חברות הביטוח השונות מתחרות בינהן על ידי מתן הטבות שונות אשר נכללות בפוליסות ביטוח מקיף לרכב אשר אותן הן מציעות לציבור. בין ההטבות ניתן לזהות את ההטבות הבולטות אשר מקובלות רב חברות הביטוח:

  • ביטוח עבור מערכות השמע והוידאו המותקנות ברכב וכן עבור מוצרי חשמל שונים המותקנים דרך קבע ברכב כגון דיבורית קבועה או מכשיר ניווט לוויני.
  • "חדש תמורת ישן" – כאשר הרכב המבוטח הוא חדיש וגילו ודגם הייצור שלו הם עד בני שנתיים ניתן לכלול סעיף אשר על פיו במקרי טוטל לוס לרכב במקום פיצוי כספי יהיה זכאי בעל פוליסת ביטוח מקיף לרכב לקבל רכב בן אותו גיל ומאותו הדגם כמו זה אשר נפגע.
  • ביטוח שבר שמשות – ביטוח אשר מוודה כי במקרים בהם גובה הנזק לשמשות אינו עולה על דמי ההשתתפות העצמית, כפי שקורה לעתים תכופות במקרה במקרים של פריצה אל הרכב, השמשמה תתוקן ללא השתתפות עצמית של בעל פוליסת ביטוח מקיף לרכב.
  • שירותים נוספים כגון שירותי דרך וגרירה ושירותי נהג – שירותים שונים אותם ניתן לקבל בהנחה במסגרת רכישת ההרחבות לפוליסת ביטוח מקיף.
קבלת הצעת ביטוח רכב
מלא את פרטייך וקבל הצעה אטרקטיבית
לביטוח רכב ללא כל התחייבות מצדך

*שם מלא
*אזור מגורים
*טלפון
*דוא"ל
*גיל הנהג הצעיר ביותר
*סוג הביטוח
*יצרן הרכב
*דגם הרכב
*שנת יצור
*מספר תביעות ב 3 שנים האחרונות